Dialektbruk og språkleg klima i Noreg

Main Article Content

Martin Skjekkeland

Abstrakt

Dialektbruk og språkleg klima i Noreg

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skjekkeland, M. (2018). Dialektbruk og språkleg klima i Noreg. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 307-311. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.21
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Martin Skjekkeland, Agder University College, Kristiansand

profesor, skandynawista, językoznawca, Department of Nordic and Media Studies, Agder University College, Kristiansand, Norwegia

Bibliografia

 1. Aasen, I. 1836. ”Om vort Skriftsprog”. I: Syn og segn. 1909.
 2. Bruun, T. 1990. ”Tilbage til dialekterne!” [Melding av Grethe Rostbøll (red). Sprog og kvalitet, Modersmål-Selskabets årbog 1990.] Berlingske Tidende 19.12.90.
 3. Dahlstedt, K.-H. 1978. ”Dialekt och högspråk i nutidens Sverige, särskilt i Norrland”. I: Zeitler, R. (red.). Det moderna Skandinaviens framväxt (= Symposia Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis 10). 49-69. Uppsala. (= Københavnstudier i tosprogethed 14). 31-42.
 4. Hultgren, S.O. 1979. ”Dialekterna i dagens Sverige – förekomst, attityder och avgränsning gentemot riksspråket”. I: Venås, K. (red.). Dialekt og riksspråk i skulen. Rapport frå eit nordisk symposium på Lysebu 2.–5. april 1979. Oslo: Universitet i Oslo. 35-50.
 5. Jahr, E.H. 1997. ”On the use of dialects in Norway”. I: Ranisch, H. og K. Wynne (red.). Language in time and space. Studies in honour of Wolfgang Viereck on the occasion of his 60th Birthday. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 364-369.
 6. Jahr, E.H. 2015. Språkplanlegging og språkstrid. Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. Oslo: Novus forlag.
 7. Klemmensen, K.M.G. 1995. ”Hvor er det dog synd, at dialekterne forsvinder!” Mål og Mæle 18.2. 6-10.
 8. Kristiansen, T. 1990. Udtalenormering i skolen. Skitse af en ideologisk bastion. København: Gyldendal.
 9. Lund, J. 1993. ”Omformning, udvikling – afvikling? Det danske sprogsamfund i sociolingvistisk fugleperspektiv”. I: Standardspråk og dialekt. Seminarer i Oslo 1991 og 1992. [Bergen–Oslo:] Bergens Riksmålsforening og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur. 29–40.
 10. Omdal, H. 1999. ”Språklig mangfold og språklig toleranse”. Språknytt 3.4. 4-11.
 11. Venås; K. 1992. “Dialects and standards in Norway”. I: Leuvensteijn, J.A. og J.B. van Berns (red.). Dialects and standard language. Amsterdam: North-Holland. 337-350.
 12. Vikør, L.S. 1993. The Nordic languages. Their status and interrelations (=Nordic Language Secretariat. Publication No. 14). Oslo: Novus.