Dialektbruk og språkleg klima i Noreg
PDF

Jak cytować

Skjekkeland, M. (2018). Dialektbruk og språkleg klima i Noreg. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 307–311. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.21

Abstrakt

Dialektbruk og språkleg klima i Noreg
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.21
PDF

Bibliografia

Aasen, I. 1836. ”Om vort Skriftsprog”. I: Syn og segn. 1909.

Bruun, T. 1990. ”Tilbage til dialekterne!” [Melding av Grethe Rostbøll (red). Sprog og kvalitet, Modersmål-Selskabets årbog 1990.] Berlingske Tidende 19.12.90.

Dahlstedt, K.-H. 1978. ”Dialekt och högspråk i nutidens Sverige, särskilt i Norrland”. I: Zeitler, R. (red.). Det moderna Skandinaviens framväxt (= Symposia Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis 10). 49-69. Uppsala. (= Københavnstudier i tosprogethed 14). 31-42.

Hultgren, S.O. 1979. ”Dialekterna i dagens Sverige – förekomst, attityder och avgränsning gentemot riksspråket”. I: Venås, K. (red.). Dialekt og riksspråk i skulen. Rapport frå eit nordisk symposium på Lysebu 2.–5. april 1979. Oslo: Universitet i Oslo. 35-50.

Jahr, E.H. 1997. ”On the use of dialects in Norway”. I: Ranisch, H. og K. Wynne (red.). Language in time and space. Studies in honour of Wolfgang Viereck on the occasion of his 60th Birthday. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 364-369.

Jahr, E.H. 2015. Språkplanlegging og språkstrid. Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. Oslo: Novus forlag.

Klemmensen, K.M.G. 1995. ”Hvor er det dog synd, at dialekterne forsvinder!” Mål og Mæle 18.2. 6-10.

Kristiansen, T. 1990. Udtalenormering i skolen. Skitse af en ideologisk bastion. København: Gyldendal.

Lund, J. 1993. ”Omformning, udvikling – afvikling? Det danske sprogsamfund i sociolingvistisk fugleperspektiv”. I: Standardspråk og dialekt. Seminarer i Oslo 1991 og 1992. [Bergen–Oslo:] Bergens Riksmålsforening og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur. 29–40.

Omdal, H. 1999. ”Språklig mangfold og språklig toleranse”. Språknytt 3.4. 4-11.

Venås; K. 1992. “Dialects and standards in Norway”. I: Leuvensteijn, J.A. og J.B. van Berns (red.). Dialects and standard language. Amsterdam: North-Holland. 337-350.

Vikør, L.S. 1993. The Nordic languages. Their status and interrelations (=Nordic Language Secretariat. Publication No. 14). Oslo: Novus.