Strawberry Fields for ever. Krótki szkic pokolenia Baby Boomers (urodzonych w latach 1946–1956) uprawiających dziedzinę językoznawstwa
PDF

Jak cytować

Puppel, S. (2018). Strawberry Fields for ever. Krótki szkic pokolenia Baby Boomers (urodzonych w latach 1946–1956) uprawiających dziedzinę językoznawstwa. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 37–46. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.01

Abstrakt

Strawberry Fields for ever. Krótki szkic pokolenia Baby Boomers (urodzonych w latach 1946–1956) uprawiających dziedzinę językoznawstwa
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.01
PDF

Bibliografia

Aronoff, M. i J. Rees-Miller (red.). 2001. The handbook of linguistics. Oxford: Blackwell Publishers.

Bristow, J. 2015. Baby boomers and generational conflict. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Cogan, B. i T. Gencarelli (red.). 2015. Baby boomers and popular culture: an inquiry into America’s most powerful generation. Santa Barbara, CA: Praeger.

Danesi, M. i A. Rocci. 2009. Global linguistics: an introduction. Berlin: Walter de Gruyter.

Eco, U. 1976. A theory of semiotics. Bloomington: Indiana University Press.

Gillon, S. 2004. Boomer nation: the largest and richest generation ever, and how it changed America. New York: Free Press.

Gitlin, M. 2011. The baby boomer encyclopedia. Santa Barbara, CA: Greewood.

Hansen, H.L. (red.). 2002. Changing philologies. Contributions to the redefinition of foreign language studies in the age of globalisation. Copenhagen: University of Copenhagen, Museum Tusculanum Press.

Jones, L.Y. 1980. Great expectations: America and the baby boom generation. New York: Coward, McCann and Geoghegan.

Judt, T. 2008. Powojnie. Historia Europy od roku 1945. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Judt, T. 2011. Zapomniany wiek dwudziesty. Retrospekcje. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Judt, T. i T. Snyder. 2012. Rozważania o wieku XX. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Kuhn, T.S. 1962. The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.

Marmaridou, S., Nikiforidou, K. i E. Antonopoulou (red.). 2005. Reviewing linguistic thought: converging trends for the 21st century. Berlin: Walter de Gruyter.

Owram, D. 1996. Born at the right time: a history of the baby boom generation. Toronto: University of Toronto Press.

Pinker, S. 2011/2015. Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-KA.

Strazny, P. (red.). 2005/2011. Encyclopedia of linguistics. 2 tom. New York: Taylor and Francis Group.

LICENCJA:
Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.