Jan Szczepan Otrębski – lituanista dwóch uniwersytetów w Wilnie i w Poznaniu

Main Article Content

Magdalena Gawrońska-Garstka

Abstrakt

Jan Szczepan Otrębski – lituanista dwóch uniwersytetów w Wilnie i w Poznaniu

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gawrońska-Garstka, M. (2018). Jan Szczepan Otrębski – lituanista dwóch uniwersytetów w Wilnie i w Poznaniu. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 97-101. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.06
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Magdalena Gawrońska-Garstka

doktor nauk humanistycznych, polonistka, językoznawca, wykładowca przedmiotów humanistycznych w szkołach niepublicznych

Bibliografia

  1. Gawrońska-Garstka, M. 2014. Jan Szczepan Otrębski – życie i dzieło (1889-1971). Poznań: Wydawnictwo Rys. 425 str.
  2. Gawrońska-Garstka, M. 2015. „Oddziaływanie Uniwersytetu Stefana Batorego na Wilno i Wileńszczyznę w dwudziestoleciu międzywojennym”. W zbiorze: Skorupska-Raczyńska, E. i J. Rutkowska. (red.). Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo PWSZ. 199-209.
  3. Gawrońska-Garstka, M. 2016. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939). Poznań: Wydawnictwo Rys. 371 str.
  4. Gawrońska-Garstka, M. i B. Walczak. 2014. Jan Szczepan Otrębski. Rozprawy i studia slawistyczne i polonistyczne. Poznań: Wydawnictwo PTPN. 154 str.
  5. Walczak, B. 2010. „Meandry tożsamości narodowej”. W zbiorze: Cyran, G. i E. Skorupska-Raczyńska. (red.). Meandry tożsamości. Język. Religia. Tożsamość. Gorzów Wielkopolski/Szczecin: PWSZ. 9-18.