Rola tła wizualnego w grach komputerowych jako pochodnej jego źródeł: malarstwa pejzażowego, teatru, fotografii i filmu

Main Article Content

Wojciech Puppel

Abstrakt

Rola tła wizualnego w grach komputerowych jako pochodnej jego źródeł: malarstwa pejzażowego, teatru, fotografii i filmu

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puppel, W. (2018). Rola tła wizualnego w grach komputerowych jako pochodnej jego źródeł: malarstwa pejzażowego, teatru, fotografii i filmu. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 523-536. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.37
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Wojciech Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, grafik komputerowy, pracownik Studium Filmowego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Anderson, M.L. 1987. „Pompeian frescoes in the Metropolitan Museum of Art”. Bulletin of the Metropolitan Museum of 45. 3.
 2. Arnheim, R. [1954]. 2014. Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Łódź: Officyna.
 3. Auslander, P. 1999/2005. Liveness: performance in a mediatized culture. London: Routledge.
 4. Babecki, M. 2012. „Problematyka neutralizowania strategii reklamowych produktów i usług na przykładzie odwróconej gamifikacji”. Media kultura komunikacja społeczna 8. 9-28.
 5. Barthes, R. 2008. Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 6. Baudrillard, J. 1996. The perfect crime. London: Verso Books.
 7. Bay-Cheng, S., Kattenbelt, C., Lavender, A. i R. Nelson. (red.). 2010. Mapping intermediality in performance. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 8. Belting, H. 2007. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 9. Berleant, A. 1970. The aesthetic field: a phenomenology of aesthetic experience. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas.
 10. Berleant, A. „Aesthetics and the unity of experience”. http://www.academia.edu3783262/Aesthetics_and_the_Unity_of_Experience
 11. Dovey, J. i H.W. Kennedy. 2006. Game cultures: computer games as new media. Maidenhead and New York: Open University Press.
 12. Druckrey, T. (red.). 1996. Electronic culture: technology and visual representation. New York: Aperture.
 13. Flusser, V. 2000. Towards a philosophy of photography. London: Reaktion Books. (Tłumaczenie polskie: Ku filozofii fotografii. 2015. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia).
 14. Flusser, V. 2011. Into the universe of technical images. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 15. Koffka, K. 1922. „Perception: an introduction to the Gestalt-Theorie”. Psychological Bulletin 19. 531-585.
 16. Leroi-Gourhan, A. 1967. Treasures of prehistoric art. New York: Harry N. Abrams.
 17. Lubelski, T. (red.). 2003/2010. Encyklopedia kina. Kraków: Biały Kruk.
 18. Liboriussen, B. 2008. „The landscape aesthetics of computer games”. Conference Proceedings of the Philosophy of Computer Games. 144-155. http://pub.ub.uni-potsdam.de/volltexte/2008/2458/ [urn:nbn:de:kobv:517-opus-24586]
 19. Mazurczak, M.U. 2004. Miasto w pejzażu malarstwa XV wieku. Niderlandy. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 20. Okoń, W. 1988. Sztuka i narracja. O narracji wizualnej w malarstwie polskim II połowy XIX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 21. Ostrowicki, M. (red.). 2009. Estetyka wirtualności. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 22. Pavis, P. 2005. Słownik terminów teatralnych. Wrocław: Ossolineum.
 23. Puppel, W. 2012. „Uwagi w sprawie analogii ewolucji formy “obrazowania” w malarstwie i grach komputerowych”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja II. Poznań: Katedra Ekokomunuikacji UAM. 101-112.
 24. Puppel, W. 2016. Uczestnictwo w kulturze masowej w epoce cyberkultury na przykładzie gier komputerowych. Poznań: Zakład Graficzny UAM.
 25. Rouille, A. 2007. Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 26. Sierek, K. 2007/2016. Fotografia, kino i komputer. Aby Warburg jako teoretyk mediów. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 27. Strzelecki, Z. 1970. Kierunki scenografii współczesnej. Warszawa: PWN.
 28. Tatarkiewicz, W. 1968/1973. „Mimesis”. W zbiorze: Wiener, P.P. (red.). Dictionary of the history of ideas. New York: Charles Scribner’s Sons. 226-230.
 29. Végh, J. 1979. Malarstwo niderlandzkie XV wieku. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 30. Warburton, N. 1991. „Varieties of photographic representation: documentary, pictorial and quasi-documentary”. History of Photography 15.3. 203-210.