Rola tła wizualnego w grach komputerowych jako pochodnej jego źródeł: malarstwa pejzażowego, teatru, fotografii i filmu
PDF

Jak cytować

Puppel, W. (2018). Rola tła wizualnego w grach komputerowych jako pochodnej jego źródeł: malarstwa pejzażowego, teatru, fotografii i filmu. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 523–536. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.37

Abstrakt

Rola tła wizualnego w grach komputerowych jako pochodnej jego źródeł: malarstwa pejzażowego, teatru, fotografii i filmu
https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.37
PDF

Bibliografia

Anderson, M.L. 1987. „Pompeian frescoes in the Metropolitan Museum of Art”. Bulletin of the Metropolitan Museum of 45. 3.

Arnheim, R. [1954]. 2014. Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Łódź: Officyna.

Auslander, P. 1999/2005. Liveness: performance in a mediatized culture. London: Routledge.

Babecki, M. 2012. „Problematyka neutralizowania strategii reklamowych produktów i usług na przykładzie odwróconej gamifikacji”. Media kultura komunikacja społeczna 8. 9-28.

Barthes, R. 2008. Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Baudrillard, J. 1996. The perfect crime. London: Verso Books.

Bay-Cheng, S., Kattenbelt, C., Lavender, A. i R. Nelson. (red.). 2010. Mapping intermediality in performance. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Belting, H. 2007. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Berleant, A. 1970. The aesthetic field: a phenomenology of aesthetic experience. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas.

Berleant, A. „Aesthetics and the unity of experience”. http://www.academia.edu3783262/Aesthetics_and_the_Unity_of_Experience

Dovey, J. i H.W. Kennedy. 2006. Game cultures: computer games as new media. Maidenhead and New York: Open University Press.

Druckrey, T. (red.). 1996. Electronic culture: technology and visual representation. New York: Aperture.

Flusser, V. 2000. Towards a philosophy of photography. London: Reaktion Books. (Tłumaczenie polskie: Ku filozofii fotografii. 2015. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia).

Flusser, V. 2011. Into the universe of technical images. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Koffka, K. 1922. „Perception: an introduction to the Gestalt-Theorie”. Psychological Bulletin 19. 531-585.

Leroi-Gourhan, A. 1967. Treasures of prehistoric art. New York: Harry N. Abrams.

Lubelski, T. (red.). 2003/2010. Encyklopedia kina. Kraków: Biały Kruk.

Liboriussen, B. 2008. „The landscape aesthetics of computer games”. Conference Proceedings of the Philosophy of Computer Games. 144-155. http://pub.ub.uni-potsdam.de/volltexte/2008/2458/ [urn:nbn:de:kobv:517-opus-24586]

Mazurczak, M.U. 2004. Miasto w pejzażu malarstwa XV wieku. Niderlandy. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Okoń, W. 1988. Sztuka i narracja. O narracji wizualnej w malarstwie polskim II połowy XIX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ostrowicki, M. (red.). 2009. Estetyka wirtualności. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Pavis, P. 2005. Słownik terminów teatralnych. Wrocław: Ossolineum.

Puppel, W. 2012. „Uwagi w sprawie analogii ewolucji formy “obrazowania” w malarstwie i grach komputerowych”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja II. Poznań: Katedra Ekokomunuikacji UAM. 101-112.

Puppel, W. 2016. Uczestnictwo w kulturze masowej w epoce cyberkultury na przykładzie gier komputerowych. Poznań: Zakład Graficzny UAM.

Rouille, A. 2007. Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Sierek, K. 2007/2016. Fotografia, kino i komputer. Aby Warburg jako teoretyk mediów. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Strzelecki, Z. 1970. Kierunki scenografii współczesnej. Warszawa: PWN.

Tatarkiewicz, W. 1968/1973. „Mimesis”. W zbiorze: Wiener, P.P. (red.). Dictionary of the history of ideas. New York: Charles Scribner’s Sons. 226-230.

Végh, J. 1979. Malarstwo niderlandzkie XV wieku. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Warburton, N. 1991. „Varieties of photographic representation: documentary, pictorial and quasi-documentary”. History of Photography 15.3. 203-210.