Wizerunek filozofa greckiego jako transkomunikatora zarządzającego zasobami językowymi i pozajęzykowymi

Main Article Content

Krystyna Tuszyńska

Abstrakt

Wizerunek filozofa greckiego jako transkomunikatora zarządzającego zasobamijęzykowymi i pozajęzykowymi

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tuszyńska, K. (2018). Wizerunek filozofa greckiego jako transkomunikatora zarządzającego zasobami językowymi i pozajęzykowymi. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 345-364. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.24
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Krystyna Tuszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, neohellenistka, literaturoznawca i językoznawca, kierownik Zakładu Filologii Nowogreckiej, Instytut Językoznawstwa, współpracownik Katedry Ekokomunikacji, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu