Rodzinna polityka dwujęzyczności w Polsce na wybranym przykładzie

Main Article Content

Agnieszka Stępkowska

Abstrakt

Rodzinna polityka dwujęzyczności w Polsce na wybranym przykładzie

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stępkowska, A. (2018). Rodzinna polityka dwujęzyczności w Polsce na wybranym przykładzie. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (17), 329-343. https://doi.org/10.14746/snp.2017.17.23
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Agnieszka Stępkowska, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

profesor Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, doktor habilitowany, anglistka, językoznawca, kierownik Zakładu Badań nad Przekładem, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Bibliografia

 1. Aronin, L. i D. Singleton. 2008. „Multilingualism as a new linguistic dispensation”. International Journal of Multilingualism 5. 1–16.
 2. De Houver, A. 1999. „Environmental factors in early bilingual development: the role of parental beliefs and attitudes”. W zbiorze: Extra, G. i L. Verhoeven (red.) Bilingualism and migration. Berlin: Mouton. 75–95.
 3. Garrett, P. 2007. „Language socialization and the (re)production of bilingual subjectivities”. W zbiorze: Heller, M. (red.) Bilingualism: a social approach. New York: Palgrave. 233–256.
 4. Garrett, P. i P. Baquedano-López. 2002. „Language socialization: reproduction and continuity, transformation and change”. Annual Review of Anthropology 31. 339–361.
 5. Glaser, B. i A. Strauss. 1967. Discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Chicago: Adline.
 6. Grosjean, F. 2008. Studying bilinguals. Oxford: Oxford University Press.
 7. Grosjean, F. 2010. Bilingual: life and reality. Cambridge: Harvard University Press.
 8. Harding, E. i P. Riley. 1986. The bilingual family. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Labov, W. 1984. Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 10. Lambert, W. 1977. „The effects of bilingualism on the individual: cognitive and sociocultural consequences” W zbiorze: Hornby, P. (red.) Bilingualism: psychological, social and educational implications. New York: Academic Press. 15–28.
 11. Lanza, E. 1990/2004. Language mixing in infant bilingualism: a sociolinguistic perspective. Oxford: Oxford University Press.
 12. Lanza, E. 2007. „Multilingualism and the family”. W zbiorze: Auer, P. i L. Wei (red.) Handbook of multilingualism and multilingual communication. Berlin: Mouton. 43–67.
 13. Milroy, L. i M. Gordon. 2003. Sociolinguistics: method and interpretation. Oxford: Blackwell.
 14. Paradis, J. 2007. „Early bilingual and multilingual acquisition”. W zbiorze: Auer, P. i L. Wei (red.). Handbook of multilingualism and multilingual communication. Berlin: Mouton. 15–44.
 15. Piller, I. 2002. Bilingual couples talk: the discursive construction of hybridity. Amsterdam: John Benjamins.
 16. Quay, S. 2001. „Managing linguistic boundaries in early trilingual development”. W zbiorze: Cenoz, J. i F. Genesee (red.). Trends in bilingual acquisition. Amsterdam: Benjamins. 149–199.
 17. Romaine, S. 1999. „Early bilingual development: from elite to folk”. W zbiorze: Extra, G. i L. Verhoeven (red.). Bilingualism and migration. Berlin: Mouton. 61–73.
 18. Romaine, S. 2008. Bilingualism. Oxford: Blackwell.