The phenomenology of SPE boundaries

Main Article Content

Małgorzata Haładewicz-Grzelak

Abstrakt

The phenomenology of SPE boundaries

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Haładewicz-Grzelak, M. (2018). The phenomenology of SPE boundaries. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 43-55. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.04
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Małgorzata Haładewicz-Grzelak, Politechnika Opolska

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca, pracownik Studium Języków Obcych, Politechnika Opolska

Bibliografia

 1. Archangeli, D. (ed.). 1997. Optimality theory: an overview. Oxford: Blackwell.
 2. Bańczerowski, J. 2004. „Prądy aksjomatyzacyjne w językoznawstwie”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 6. 15-72.
 3. Bussmann, H. 1996. Routledge dictionary of language and linguistics. [Translated by Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi]. London: Routledge.
 4. Bynon, T. 1996 [1977]. Historical linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Carr, P. 1993. Phonology. London: Macmillan.
 6. Chomsky, N. 1957. Syntactic structures. The Hague: Mouton de Gruyter.
 7. Chomsky, N., Halle, M. and F. Lukoff. 1956. “On accent and juncture in English”. In: Halle, M., Lunt, H.G., McLean, H. and C.H. van Schooneveld. (eds). For Roman Jakobson. Essays on the occasion of his sixtieth birthday. The Hague: Mouton. 65-80.
 8. Chomsky, N. and M. Halle. 1968. The sound pattern of English. New York: Harper and Row.
 9. Cummings, D.W. 1988. American English spelling. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 10. Denning, K., Kresler, B. and W. Leben. 2007 [1995]. English vocabulary items. Oxford: Oxford University Press.
 11. Flemons, D. 1991. Completing distinctions. Boston: Shambhala.
 12. Goldsmith, J., Riggle, J. and A. Yu (eds.). 2011[1995]. The handbook of phonological theory. Malden: Wiley-Blackwell.
 13. Haładewicz-Grzelak, M. and L. Tendera. 2008. “Logic in optimal places: linguistic platonism”. Beyond Philology 5. 23-53.
 14. Kiklewicz, A. 2007. Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.
 15. Kuźniak, M. 2013. “Newton, cognitive linguistics and other things”. [paper read at the International Conference Post Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication studies (Olsztyn: UWM, 2-3 września 2013).
 16. Prince, A. and P. Smolensky. 1993. Optimality theory – constraint interaction in generative grammar. New Brunswick: Rutgers University Press.
 17. Scheer, T. 2011. A guide to morphosyntax-phonology interface theories. Berlin: Mouton de Gruyter.
 18. Siegel, D. 1974. Topics in English morphology. Cambridge, Mass: The MIT Press.
 19. Skeat, W. 1993. The concise dictionary of English etymology. Ware: Wordsworth Editions.
 20. Wąsik, Z. 2005. „Język, języki czy właściwości językowe członków wspólnot komunikatywnych w przedmiocie badań lingwistycznych?”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 7. 195-212.
 21. Wierzbicka, A. 1978. „Słowo wstępne”. In: Sapir, E. Kultura, język, osobowość. Wybór pism.[translated by Barbara Stanosz and Roman Zimand]. Warszawa: PIW.
 22. Zabrocki, L. 1980[1962]. „Stabilność spółgłosek nosowych w rozwoju historycznym”. In: Bańczerowski, J. (ed.). Ludwik Zabrocki: U podstaw struktury i rozwoju języka Warszawa: PWN. 192- 243.