The phenomenology of SPE boundaries
PDF

Jak cytować

Haładewicz-Grzelak, M. (2018). The phenomenology of SPE boundaries. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 43–55. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.04

Abstrakt

The phenomenology of SPE boundaries
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.04
PDF

Bibliografia

Archangeli, D. (ed.). 1997. Optimality theory: an overview. Oxford: Blackwell.

Bańczerowski, J. 2004. „Prądy aksjomatyzacyjne w językoznawstwie”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 6. 15-72.

Bussmann, H. 1996. Routledge dictionary of language and linguistics. [Translated by Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi]. London: Routledge.

Bynon, T. 1996 [1977]. Historical linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Carr, P. 1993. Phonology. London: Macmillan.

Chomsky, N. 1957. Syntactic structures. The Hague: Mouton de Gruyter.

Chomsky, N., Halle, M. and F. Lukoff. 1956. “On accent and juncture in English”. In: Halle, M., Lunt, H.G., McLean, H. and C.H. van Schooneveld. (eds). For Roman Jakobson. Essays on the occasion of his sixtieth birthday. The Hague: Mouton. 65-80.

Chomsky, N. and M. Halle. 1968. The sound pattern of English. New York: Harper and Row.

Cummings, D.W. 1988. American English spelling. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Denning, K., Kresler, B. and W. Leben. 2007 [1995]. English vocabulary items. Oxford: Oxford University Press.

Flemons, D. 1991. Completing distinctions. Boston: Shambhala.

Goldsmith, J., Riggle, J. and A. Yu (eds.). 2011[1995]. The handbook of phonological theory. Malden: Wiley-Blackwell.

Haładewicz-Grzelak, M. and L. Tendera. 2008. “Logic in optimal places: linguistic platonism”. Beyond Philology 5. 23-53.

Kiklewicz, A. 2007. Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Kuźniak, M. 2013. “Newton, cognitive linguistics and other things”. [paper read at the International Conference Post Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication studies (Olsztyn: UWM, 2-3 września 2013).

Prince, A. and P. Smolensky. 1993. Optimality theory – constraint interaction in generative grammar. New Brunswick: Rutgers University Press.

Scheer, T. 2011. A guide to morphosyntax-phonology interface theories. Berlin: Mouton de Gruyter.

Siegel, D. 1974. Topics in English morphology. Cambridge, Mass: The MIT Press.

Skeat, W. 1993. The concise dictionary of English etymology. Ware: Wordsworth Editions.

Wąsik, Z. 2005. „Język, języki czy właściwości językowe członków wspólnot komunikatywnych w przedmiocie badań lingwistycznych?”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 7. 195-212.

Wierzbicka, A. 1978. „Słowo wstępne”. In: Sapir, E. Kultura, język, osobowość. Wybór pism.[translated by Barbara Stanosz and Roman Zimand]. Warszawa: PIW.

Zabrocki, L. 1980[1962]. „Stabilność spółgłosek nosowych w rozwoju historycznym”. In: Bańczerowski, J. (ed.). Ludwik Zabrocki: U podstaw struktury i rozwoju języka Warszawa: PWN. 192- 243.