Nr 15 (2015)
Tom XV

Strony: tytułowa i redakcyjna

1-2
Strony tytułowa i redakcyjna
PDF

Językoznawstwo

Tatevik Arakelyan
7-12
The role of Armenian language in the preservation of Armenian identity
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.01
PDF
Alexander Bogomolov
13-33
An eye for an eye and the struggle for power in the discourse of the Egyptian Arab Spring
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.02
PDF
Olena Budarina
35-42
Linguistic landscape research: some methodological remarks
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.03
PDF
Małgorzata Haładewicz-Grzelak
43-55
The phenomenology of SPE boundaries
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.04
PDF
Camiel Hamans
57-81
The Charter at work
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.05
PDF
Ernst Håkon Jahr
83-93
De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.06
PDF
Joanna Junkiert
95-105
Psychologia w służbie ekologii człowieka: implikacje ekolingwistyczne
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.07
PDF
Kinga Kowalewska, Marta Koszko
107-120
Social semiotics in visual communication applied in advertisements of banking products and services
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.08
PDF
Iga Maria Lehman
121-135
Dual voicing of Asian American writers: the case of Amy Tan
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.09a
PDF
Iga Maria Lehman, Jerzy Zybert
137-146
Identifying and repairing coherence breaks in FL student written discourse
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.10
PDF
Stanisław Puppel, Marcin Krawczak
147-166
Filtrowanie konfliktogenności w przestrzeni publicznej na przykładzie diady ‘nauczyciel – uczeń’
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.11
PDF
Piotr Wierzchoń
167-178
Jak powstawał Fotosuplement do Słownika warszawskiego i co z tego wyszło
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.12
PDF
Władysław Zabrocki
179-185
Między eksplanacją a eksplikacją – przyczynek do metodologii lingwistyki. Uwagi na marginesie Historii humanistyki Rensa Boda
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.13
PDF

Noty o autorach

Stanisław Puppel
277-279
Noty o Autorach
PDF