De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging
PDF

Jak cytować

Jahr, E. H. (2018). De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 83–93. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.06

Abstrakt

De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.06
PDF

Bibliografia

Aasen, I. [1836] 1909. Om vort Skriftsprog. Syn og Segn 17. 1-5.

Enzensberger, H.M. 1984. Norsk utakt. Oslo: Universitetsforlaget.

Jahr, E.H. 1984. Talemålet i skolen. En studie av drøftinger og bestemmelser om muntlig språkbruk i folkeskolen (fra 1974 til 1925). Oslo: Novus.

Jahr, E.H. 1989. Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. 2. reviderte utgave 1994. Oslo: Novus.

Jahr, E. H. 1996. «Nynorsk språkforskning – en historisk oversikt». I: Henriksen, C., Hovdhaugen, E., Karlsson, F. og B. Sigurd. (red.). Studies in the development of linguistics in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Papers from a conference on the history of linguistics in the Nordic countries, Oslo, November 20–22, 1994. Oslo: Novus. 84–101. Opptrykt i Wiggen, Geirr, T. Bull og M. Aamodt Nielsen (red.): Språkhistorie og språkkontakt. Language history and language contact. Festskrift til Ernst Håkon Jahr på 60-årsdagen 4. mars 2008. Oslo 2008: Novus. 196–209.

Jahr, E.H. 2007. “The (mis)use of linguistics: linguistic research and Norwegian nation building”. I: Elmevik, L. (red.). Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 20-22 januari 2006 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 97). Uppsala: Swedish Science Press. 81-88.

Jahr, E.H. 2011. “Dialektologi som nasjonsbygging. Til diskusjonen om ‘nynorsk språkforskning’”. I: Edlund, L.-E., Elmevik, L. og Reinhammar, M. (red.). Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 116). Uppsala: Swedish Science Press. 159-167.

Jahr, E.H. 2014. Language planning as a sociolinguistic experiment: the case of modern Norwegian. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Jahr, E.H. and P. Trudgill. 1993. “Parallels and differences in the linguistic development of Modern Greece and Modern Norway”. I: Jahr, E.H. (red.). Language conflict and language planning (Trends in Linguistics, Studies and Monographs 72). Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 83-98.

Koht, H. 1921. Arbeidarreising og målspørsmål. Kristiania: Det Norske Arbeiderpartis Forlag.

Knudsen, K. 1876. Den landsgyldige norske Udtale. Kristiania: A.W. Brøgger.

Knudsen, K. 1881. Unorsk og norsk eller fremmedords avløsning. Kristiania: Alb. Cammermeyer.

Knudsen, K. 1887. Kortfattet redegjørelse for det dansknorske målstræv. Kristiania: Chr.H. Knudsen.

Trudgill, P. 1986. Dialects in contact. Oxford: Blackwell.