Teatr jednego aktora, czyli szekspirowski monolog w Ryszardzie III

Main Article Content

Agnieszka Stępkowska

Abstrakt

Teatr jednego aktora, czyli szekspirowski monolog w Ryszardzie III

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stępkowska, A. (2018). Teatr jednego aktora, czyli szekspirowski monolog w Ryszardzie III. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 207-218. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.15
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Agnieszka Stępkowska, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

profesor Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, doktor habilitowany, anglistka, językoznawca, kierownik Zakładu Badań nad Przekładem, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Referencje

 1. Clemen, W. 1961. English tragedy before Shakespeare: the development of dramatic speech. London: Methuen.
 2. Clemen, W. 1968. A commentary on Shakespeare’s Richard III. London: Methuen.
 3. Clemen, W. 1972. Shakespeare’s dramatic art: collected essays. London: Methuen.
 4. Brooke, N. 1984. “Reflecting gems and dead bones: tragedy versus history in Richard III”. W zbiorze: Cox, C.B. i D.J. Palmer. (red.). 104-115.
 5. Cox, C.B. i D.J. Palmer. 1984. (red.). Shakespeare’s wide and universal stage. Manchester: Manchester University Press.
 6. Dillon, J. 1981. Shakespeare and solitary men. Hong Kong: Macmillan.
 7. Jowett, J. (red.). 2001. The Oxford Shakespeare: the tragedy of King Richard III. Oxford: Oxford University Press.
 8. Mroczkowski, P. 1966. Szekspir elżbietański i żywy. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 9. Neill, M. 1975. “Shakespeare’s Halle of Mirrors: play, politics, and psychology in Richard III”. Shakespeare studies: an annual gathering of research, criticism, and reviews 8. 99-129.
 10. Seneka, L.A. 1996. Dialogi. [Tłum. Leon Joachimowicz]. Poznań: Zysk i S-ka.
 11. Shakespeare, W. 2005. Ryszard III. [Tłum. Maciej Słomczyński.] Warszawa: Elipsa.
 12. Skinner, Q. 1998. “Machiavelli’s political morality”. European Review 6.3. 321-325.
 13. von Doren, M. 1939. Shakespeare. New York: Doubleday Anchor Books.