Głowa człowieka jako węzeł kulturowo-komunikacyjny: uwagi w sprawie ‘głowy kulturowej’
PDF

Jak cytować

Puppel, J. (2018). Głowa człowieka jako węzeł kulturowo-komunikacyjny: uwagi w sprawie ‘głowy kulturowej’. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 189–206. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.14

Abstrakt

Głowa człowieka jako węzeł kulturowo-komunikacyjny: uwagi w sprawie ‘głowy
kulturowej’
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.14
PDF

Bibliografia

Coe, M.D. 1969. America’s first civilization: discovering the Olmec. New York: American Heritage.

Gardeła, L. i K. Kajkowski. (red.). 2013. Motyw głowy w dawnych kulturach. Bytów: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie.

James, J. 2008. The body language bible: the hidden meaning behind people’s gestures and expressions. New York: Random House.

Kantorowicz, E.H. 1997. The king’s two bodies: a study of mediaeval political theology. Princeton, N.J.: Princeton University Press. (Tłumaczenie polskie: 2007. Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Tłum.: Maciej Michalski i Adam Krawiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN).

Killion, T.W. i J. Urcid. 2001. ”The Olmec legacy: cultural continuity and change in Mexico’s Southern Gulf Coast lowlands”. Journal of Field Archaeology 28. 3-25.

Kowalczyk, I. 2012. ”Obrazy ciał w przestrzeni publicznej”. Kultura Popularna 4.34. 88-99.

Kuczman, K. 2004. Renesansowe głowy wawelskie. Kraków: Biblioteka Wawelska XI.

Lewiński, W. 1996. Anatomia i fizjologia człowieka. Rumia: Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”.

Lovejoy, C.O. 2005. ”The natural history of human gait and posture. Part 1. Spine and pelvis”. Gait and Posture 21. 95-112.

Małecki, J.M. 2010. Historia Krakowa dla każdego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pacholec, M.M. 2009. “Kat jako członek społeczności miejskiej wieków XVI-XVIII”. Meritum I. 21-46.

Pecoraro, M.A. 2010. Characterization of the effects of the human head on communication with implanted antennas. Rochester: Rochester Institute of Technology, Department of Electrical and Microelectronic Engineering, Kate Gleason College of Engineering.

Peirce, C.S. 1982. Writings of Charles S. Peirce: a chronological edition. Bloomington: Indiana University Press.

Puppel, J. 2011. ”Uwagi w sprawie zarządzania twarzą w przestrzeni publicznej”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. W stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 81-89.

Puppel, J. 2014. Obecność i rola gestów rytualnych w przestrzeni publicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Puppel, S. 2009. ”’Healthy’ first language acquisition is dependent on the necessarily interlocked and synergistic nature of the ‘biological-psychological’ and ‘social-cultural’ milieus”. Electronic Journal Oikeios Logos Nr 5. 2-10.

Rose, J. i J.G. Gamble. 1994. Human walking. 2nd ed. Baltimore: Williams and Wilkins.

Socha, D. 2013. ”Znaczenie społeczne głów-trofeów w kulturach Nazca i Wari”. Antropologia Religii V. 6-15.