Głowa człowieka jako węzeł kulturowo-komunikacyjny: uwagi w sprawie ‘głowy kulturowej’

Main Article Content

Joanna Puppel

Abstrakt

Głowa człowieka jako węzeł kulturowo-komunikacyjny: uwagi w sprawie ‘głowykulturowej’

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puppel, J. (2018). Głowa człowieka jako węzeł kulturowo-komunikacyjny: uwagi w sprawie ‘głowy kulturowej’. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 189-206. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.14
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Joanna Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor habilitowany, anglistka, językoznawca, adiunkt w Katedrze Skandynawistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Coe, M.D. 1969. America’s first civilization: discovering the Olmec. New York: American Heritage.
 2. Gardeła, L. i K. Kajkowski. (red.). 2013. Motyw głowy w dawnych kulturach. Bytów: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie.
 3. James, J. 2008. The body language bible: the hidden meaning behind people’s gestures and expressions. New York: Random House.
 4. Kantorowicz, E.H. 1997. The king’s two bodies: a study of mediaeval political theology. Princeton, N.J.: Princeton University Press. (Tłumaczenie polskie: 2007. Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Tłum.: Maciej Michalski i Adam Krawiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN).
 5. Killion, T.W. i J. Urcid. 2001. ”The Olmec legacy: cultural continuity and change in Mexico’s Southern Gulf Coast lowlands”. Journal of Field Archaeology 28. 3-25.
 6. Kowalczyk, I. 2012. ”Obrazy ciał w przestrzeni publicznej”. Kultura Popularna 4.34. 88-99.
 7. Kuczman, K. 2004. Renesansowe głowy wawelskie. Kraków: Biblioteka Wawelska XI.
 8. Lewiński, W. 1996. Anatomia i fizjologia człowieka. Rumia: Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”.
 9. Lovejoy, C.O. 2005. ”The natural history of human gait and posture. Part 1. Spine and pelvis”. Gait and Posture 21. 95-112.
 10. Małecki, J.M. 2010. Historia Krakowa dla każdego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 11. Pacholec, M.M. 2009. “Kat jako członek społeczności miejskiej wieków XVI-XVIII”. Meritum I. 21-46.
 12. Pecoraro, M.A. 2010. Characterization of the effects of the human head on communication with implanted antennas. Rochester: Rochester Institute of Technology, Department of Electrical and Microelectronic Engineering, Kate Gleason College of Engineering.
 13. Peirce, C.S. 1982. Writings of Charles S. Peirce: a chronological edition. Bloomington: Indiana University Press.
 14. Puppel, J. 2011. ”Uwagi w sprawie zarządzania twarzą w przestrzeni publicznej”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. W stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 81-89.
 15. Puppel, J. 2014. Obecność i rola gestów rytualnych w przestrzeni publicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 16. Puppel, S. 2009. ”’Healthy’ first language acquisition is dependent on the necessarily interlocked and synergistic nature of the ‘biological-psychological’ and ‘social-cultural’ milieus”. Electronic Journal Oikeios Logos Nr 5. 2-10.
 17. Rose, J. i J.G. Gamble. 1994. Human walking. 2nd ed. Baltimore: Williams and Wilkins.
 18. Socha, D. 2013. ”Znaczenie społeczne głów-trofeów w kulturach Nazca i Wari”. Antropologia Religii V. 6-15.