Filtrowanie konfliktogenności w przestrzeni publicznej na przykładzie diady ‘nauczyciel – uczeń’
PDF

Jak cytować

Puppel, S., & Krawczak, M. (2018). Filtrowanie konfliktogenności w przestrzeni publicznej na przykładzie diady ‘nauczyciel – uczeń’. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 147–166. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.11

Abstrakt

Filtrowanie konfliktogenności w przestrzeni publicznej na przykładzie diady
‘nauczyciel – uczeń’
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.11
PDF

Bibliografia

Ardener, E. 1992. „Tożsamość i utożsamienie”. W zbiorze: Mach, Z. i A.K. Paluch. (red.). 21-42.

Białyszewski, H. 1983. Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych. Warszawa: PWN.

Borecka-Biernat, D. (red.). 2010. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? Warszawa: Difin.

Chlebowska, E. 2013. Wychowanie. Najtrudniejsza ze sztuk pięknych. Gliwice: Helion.

Cole, D.W. (red.). Conflict resolution technology. Cleveland, OH: The Organizational Development Institute. Cleveland, OH: The Organizational Development Institute.

Dąbrowski, P.J. 1991. Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: Sorbog.

Deutsch, M. 1973. The resolution of conflict: constructive and destructive processes. New Haven, CT: Yale University Press.

Elias, N. i J. Scotson. 1965. The established and the outsiders. London: Frank Cass.

Filar-Pieczkowska, J. 2015. Rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnej ucznia języka angielskiego w ekosystemie szkolnym na przykładzie prywatnej szkoły językowej. Nieopublikowana rozprawa doktorska. Poznań: Wydział Neofilologii UAM, Katedra Ekokomunikacji.

Forsyth, D.R. 2010. Group dynamics. Wydanie V. Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning.

Foucault, M. 1983. “Discourse and truth: problematization of parrhesia”. Seria sześciu wykładów wygłoszona na University of California at Berkeley University, California. http://foucault.info/documents/parrhesia [dostęp: 13.10. 2014].

Jakubiak-Mirończuk, A. 2010. Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mach, Z. i A.K. Paluch. (red.). 1992. Sytuacja mniejszościowa i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mach, Z. 1993. Symbols, conflicts and identity. Albany, NY: SUNY Press.

Ong, W.J. 1982/2002. Orality and literacy: the technologizing of the word. London/New York: Routledge.

Paleczny, T. 2008. Socjologia tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Polak, K. 2010. “Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych”. W zbiorze: Borecka-Biernat, D. (red.). 23-39.

Puppel, S. 2004. “An outline of domain-resource-agent-access-management (DRAAM) model of human communication: towards an ecology of human communication”. Poznań: Adam Mickiewicz University, Department of Ecocommunication. Electronic Journal Oikeios Logos 1. 1-27.

Puppel, S. 2008. “Human communicative universe: on the revolutions of communicative spheres or on the human communicator as „The Lord of the Rings“. Niepublikowany odczyt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Puppel, S. 2009. “Remarks on the sustainability of natural languages in the cultural-institutional perspective”. W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 275-286.

Puppel, S. 2011. "Human communication and communicative skills: a general philosophy and evolving practical guidelines". W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 107-118.

Puppel, S. (red.). 2012. Scripta Neophilologica Posnaniensia. Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze. Tom XII. Materiały Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy" pod redakcją: Chałacińska, H., Puppel, S. i B. Waligórska-Olejniczak. Poznań: Zakład Graficzny UAM.

Puppel, S. 2014. ”Komunikator ustny jako performer właściwie ułożony i właściwie licencjonowany w przestrzeni publicznej”. Studia Rossica Posnaniensia XXXIX. 315-321.

Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 2009. New pathways in linguistics. Tom II. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 2011. New pathways in linguistics. Tom IV. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Reber, A.S. 2008. Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.

Rybczyński, W. 1996. Dom. Krótka historia idei. Gdańsk, Warszawa: Wydawnictwo MARABUT, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN.

Saxonhouse, A.W. 2006. Free speech and democracy in Ancient Athens. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Sikorski, M. 2010. „Kompetencje komunikacyjne nauczycieli”. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej 2. 155-172.

Sobol, E. (red.). 1995. Słownik wyrazów obcych. Wydanie I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sommer, R. 1967. "Sociofugal space". American Journal of Sociology 27. 654–660.

Thomas, K.W. i R.H. Kilmann. 1974. Thomas-Kilmann conflict mode instrument. Tuxedo, NY: Xicom.

Thomas, K.W. i R.H. Kilmann. 1983. The Thomas-Kilmann conflict mode instrument. W zbiorze: Cole, D.W. (red.). 57-64.

Źródła internetowe:

ŹI 1

Gregorczyk, S. „Kierowanie konfliktem”.

http://www.gimversity.pl/files/document/9bf868056471a3ab37efe7fd558702e91282219591.pdf [dostęp: 11.10.2014].