Filtrowanie konfliktogenności w przestrzeni publicznej na przykładzie diady ‘nauczyciel – uczeń’

Main Article Content

Stanisław Puppel
Marcin Krawczak

Abstrakt

Filtrowanie konfliktogenności w przestrzeni publicznej na przykładzie diady‘nauczyciel – uczeń’

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puppel, S., & Krawczak, M. (2018). Filtrowanie konfliktogenności w przestrzeni publicznej na przykładzie diady ‘nauczyciel – uczeń’. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 147-166. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.11
Dział
Językoznawstwo
Biogramy autorów

Stanisław Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, anglista, językoznawca, kierownik Katedry Ekokomunikacji, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcin Krawczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

doktor nauk humanistycznych, anglista, językoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Bibliografia

 1. Ardener, E. 1992. „Tożsamość i utożsamienie”. W zbiorze: Mach, Z. i A.K. Paluch. (red.). 21-42.
 2. Białyszewski, H. 1983. Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych. Warszawa: PWN.
 3. Borecka-Biernat, D. (red.). 2010. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? Warszawa: Difin.
 4. Chlebowska, E. 2013. Wychowanie. Najtrudniejsza ze sztuk pięknych. Gliwice: Helion.
 5. Cole, D.W. (red.). Conflict resolution technology. Cleveland, OH: The Organizational Development Institute. Cleveland, OH: The Organizational Development Institute.
 6. Dąbrowski, P.J. 1991. Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: Sorbog.
 7. Deutsch, M. 1973. The resolution of conflict: constructive and destructive processes. New Haven, CT: Yale University Press.
 8. Elias, N. i J. Scotson. 1965. The established and the outsiders. London: Frank Cass.
 9. Filar-Pieczkowska, J. 2015. Rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnej ucznia języka angielskiego w ekosystemie szkolnym na przykładzie prywatnej szkoły językowej. Nieopublikowana rozprawa doktorska. Poznań: Wydział Neofilologii UAM, Katedra Ekokomunikacji.
 10. Forsyth, D.R. 2010. Group dynamics. Wydanie V. Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning.
 11. Foucault, M. 1983. “Discourse and truth: problematization of parrhesia”. Seria sześciu wykładów wygłoszona na University of California at Berkeley University, California. http://foucault.info/documents/parrhesia [dostęp: 13.10. 2014].
 12. Jakubiak-Mirończuk, A. 2010. Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Mach, Z. i A.K. Paluch. (red.). 1992. Sytuacja mniejszościowa i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 14. Mach, Z. 1993. Symbols, conflicts and identity. Albany, NY: SUNY Press.
 15. Ong, W.J. 1982/2002. Orality and literacy: the technologizing of the word. London/New York: Routledge.
 16. Paleczny, T. 2008. Socjologia tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 17. Polak, K. 2010. “Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych”. W zbiorze: Borecka-Biernat, D. (red.). 23-39.
 18. Puppel, S. 2004. “An outline of domain-resource-agent-access-management (DRAAM) model of human communication: towards an ecology of human communication”. Poznań: Adam Mickiewicz University, Department of Ecocommunication. Electronic Journal Oikeios Logos 1. 1-27.
 19. Puppel, S. 2008. “Human communicative universe: on the revolutions of communicative spheres or on the human communicator as „The Lord of the Rings“. Niepublikowany odczyt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
 20. Puppel, S. 2009. “Remarks on the sustainability of natural languages in the cultural-institutional perspective”. W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 275-286.
 21. Puppel, S. 2011. "Human communication and communicative skills: a general philosophy and evolving practical guidelines". W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 107-118.
 22. Puppel, S. (red.). 2012. Scripta Neophilologica Posnaniensia. Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze. Tom XII. Materiały Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy" pod redakcją: Chałacińska, H., Puppel, S. i B. Waligórska-Olejniczak. Poznań: Zakład Graficzny UAM.
 23. Puppel, S. 2014. ”Komunikator ustny jako performer właściwie ułożony i właściwie licencjonowany w przestrzeni publicznej”. Studia Rossica Posnaniensia XXXIX. 315-321.
 24. Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 2009. New pathways in linguistics. Tom II. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 25. Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 2011. New pathways in linguistics. Tom IV. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 26. Reber, A.S. 2008. Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.
 27. Rybczyński, W. 1996. Dom. Krótka historia idei. Gdańsk, Warszawa: Wydawnictwo MARABUT, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN.
 28. Saxonhouse, A.W. 2006. Free speech and democracy in Ancient Athens. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
 29. Sikorski, M. 2010. „Kompetencje komunikacyjne nauczycieli”. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej 2. 155-172.
 30. Sobol, E. (red.). 1995. Słownik wyrazów obcych. Wydanie I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Sommer, R. 1967. "Sociofugal space". American Journal of Sociology 27. 654–660.
 32. Thomas, K.W. i R.H. Kilmann. 1974. Thomas-Kilmann conflict mode instrument. Tuxedo, NY: Xicom.
 33. Thomas, K.W. i R.H. Kilmann. 1983. The Thomas-Kilmann conflict mode instrument. W zbiorze: Cole, D.W. (red.). 57-64.
 34. Źródła internetowe:
 35. ŹI 1
 36. Gregorczyk, S. „Kierowanie konfliktem”.
 37. http://www.gimversity.pl/files/document/9bf868056471a3ab37efe7fd558702e91282219591.pdf [dostęp: 11.10.2014].