Psychologia w służbie ekologii człowieka: implikacje ekolingwistyczne

Main Article Content

Joanna Junkiert

Abstrakt

Psychologia w służbie ekologii człowieka: implikacje ekolingwistyczne

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Junkiert, J. (2018). Psychologia w służbie ekologii człowieka: implikacje ekolingwistyczne. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 95-105. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.07
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Joanna Junkiert

doktor nauk humanistycznych, językoznawca, anglistka,nauczyciel języka angielskiego

Bibliografia

 1. Bechtel, W. i G. Graham. (red.). 1998. A companion to cognitive science. Oxford: Blackwell.
 2. Białecka-Pikul, M. i P. Bąbel. (red.). 2011. „Psychologia rozwojowa”. W zbiorze: Białecka-Pikul, M. i P. Bąbel. (red.). Zaburzenia rozwoju. Konteksty terapii behawioralnej. Tom 3. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 16 (3).
 3. Conserva, H. 2006. National slogans from around the world. Bloomington: Authorhouse.
 4. Fill, A. i P. Mühlhäusler. (red.). 2001. The ecolinguistics reader: language, ecology, and environment. London: Continuum.
 5. Fill, A. i H. Penz. 2007. Sustaining language: essays in applied ecolinguistics. Vienna: Lit Verlag.
 6. Goffman, E. 1967. Interaction ritual: essays in face-to-face interaction. Chicago: Aldine Publishing.
 7. Grolewska, D. i J. Rachocka. 2005. „Slogan reklamowy, czyli jak skutecznie zachęcać do zakupów”. Świat Marketingu. Internetowe czasopisma marketingowe.
 8. Hall, E.T. 1997. Ukryty wymiar. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A.
 9. Haugen, E. 1972. „The ecology of language”. W zbiorze: Dil, A.S. (red.). The ecology of language: essays by Einar Haugen. Stanford: Stanford University Press. 325. 135-139.
 10. Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu [Cultures and organizations: software of the mind]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Johnstone, B. 2002. Discourse analysis. Oxford: Blackwell.
 12. Lyons, J. 1977. Semantics. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Obeng, S.G. 2002. Surviving through obliqueness: language of politics in emerging democracies. New York: Nova Science Publishers.
 14. Paltridge, B. 2006. Discourse analysis: an introduction. London: Continuum.
 15. Puppel, S. 2001. A concise guide to psycholinguistics. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 16. Puppel, S. 2011. “The universal natural language preservation mechanism: an ecological approach”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. W stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Tom III. Poznań: Zakład Graficzny UAM. 91-99.
 17. Steciąg, M. 2009 “Słowa-klucze w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingwistycznej”. (Key-words in ecology and their critique from the ecolinguistic point of view). Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development 4.2. 61-68.
 18. Strelau, J. 2002. Psychologia: podręcznik akademicki. Podstawy psychologii. Tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 19. Stubbs, M. 1983. Discourse analysis: the sociolinguistic analysis of natural language. Chicago: The University of Chicago Press.
 20. Tomiczek, E. 1991. Z badań nad istotą grzeczności językowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 21. Tosi, A. 2001. Language and society in a changing Italy. Clevedon: Multilingual Matters.
 22. Wardhaugh, R. 2002. An introduction to sociolinguistics. 4th ed. Oxford: Blackwell.
 23. Zawadowski, L. 1961. ”Fundamental relations in language contact”. Biuletyn Polskiego. Towarzystwa Językoznawczego 20. 3-26.
 24. Zawadowski, L. 1966. Lingwistyczna teoria języka. Warszawa: PWN.
 25. Zimbardo, P. i F. Ruch. 1994. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 26. Źródła internetowe (ŹI):
 27. ŹI1 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3964141/psychologia.html
 28. ŹI2 Kozielecki Józef. „Koncepcje Psychologiczne Człowieka” (1997)
 29. http://www.maya-k.republika.pl/kozielecki.html
 30. ŹI3 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3896981/ekologia-czlowieka.htm
 31. ŹI4 Bączkowski Bartłomiej, Gałkowski Paweł (red.). „Komunikacja przez sztukę, komunikacja przez język”. Poznań: UAM 2008, dostępne w: http://www.ztifk.amu.edu.pl/sztukako/sztukako.pdf
 32. ŹI5 Puppel Stanisław, Joanna Puppel. „Gestosfera jako istotny składnik komunikacyjnej przestrzeni publicznej: wstępny zarys problematyki”. http://www.staff.amu.edu.pl/~keko/oikeios_logos_nr4.pdf , 2
 33. ŹI6 Techniki psychologiczne w reklamach; http://samotok.republika.pl/adv/pol/roz_1.htm
 34. ŹI7 Techniki manipulacyjne reklam;
 35. http://www.eioba.pl/a/1kv2/techniki-manipulacji-w-tekstach-rekla1owych
 36. ŹI8 http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/Anna_Zieba_inve16.pdf , 10