Psychologia w służbie ekologii człowieka: implikacje ekolingwistyczne
PDF

Jak cytować

Junkiert, J. (2018). Psychologia w służbie ekologii człowieka: implikacje ekolingwistyczne. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 95–105. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.07

Abstrakt

Psychologia w służbie ekologii człowieka: implikacje ekolingwistyczne
https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.07
PDF

Bibliografia

Bechtel, W. i G. Graham. (red.). 1998. A companion to cognitive science. Oxford: Blackwell.

Białecka-Pikul, M. i P. Bąbel. (red.). 2011. „Psychologia rozwojowa”. W zbiorze: Białecka-Pikul, M. i P. Bąbel. (red.). Zaburzenia rozwoju. Konteksty terapii behawioralnej. Tom 3. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 16 (3).

Conserva, H. 2006. National slogans from around the world. Bloomington: Authorhouse.

Fill, A. i P. Mühlhäusler. (red.). 2001. The ecolinguistics reader: language, ecology, and environment. London: Continuum.

Fill, A. i H. Penz. 2007. Sustaining language: essays in applied ecolinguistics. Vienna: Lit Verlag.

Goffman, E. 1967. Interaction ritual: essays in face-to-face interaction. Chicago: Aldine Publishing.

Grolewska, D. i J. Rachocka. 2005. „Slogan reklamowy, czyli jak skutecznie zachęcać do zakupów”. Świat Marketingu. Internetowe czasopisma marketingowe.

Hall, E.T. 1997. Ukryty wymiar. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A.

Haugen, E. 1972. „The ecology of language”. W zbiorze: Dil, A.S. (red.). The ecology of language: essays by Einar Haugen. Stanford: Stanford University Press. 325. 135-139.

Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu [Cultures and organizations: software of the mind]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Johnstone, B. 2002. Discourse analysis. Oxford: Blackwell.

Lyons, J. 1977. Semantics. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press.

Obeng, S.G. 2002. Surviving through obliqueness: language of politics in emerging democracies. New York: Nova Science Publishers.

Paltridge, B. 2006. Discourse analysis: an introduction. London: Continuum.

Puppel, S. 2001. A concise guide to psycholinguistics. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Puppel, S. 2011. “The universal natural language preservation mechanism: an ecological approach”. W zbiorze: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja. W stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Tom III. Poznań: Zakład Graficzny UAM. 91-99.

Steciąg, M. 2009 “Słowa-klucze w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingwistycznej”. (Key-words in ecology and their critique from the ecolinguistic point of view). Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development 4.2. 61-68.

Strelau, J. 2002. Psychologia: podręcznik akademicki. Podstawy psychologii. Tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stubbs, M. 1983. Discourse analysis: the sociolinguistic analysis of natural language. Chicago: The University of Chicago Press.

Tomiczek, E. 1991. Z badań nad istotą grzeczności językowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Tosi, A. 2001. Language and society in a changing Italy. Clevedon: Multilingual Matters.

Wardhaugh, R. 2002. An introduction to sociolinguistics. 4th ed. Oxford: Blackwell.

Zawadowski, L. 1961. ”Fundamental relations in language contact”. Biuletyn Polskiego. Towarzystwa Językoznawczego 20. 3-26.

Zawadowski, L. 1966. Lingwistyczna teoria języka. Warszawa: PWN.

Zimbardo, P. i F. Ruch. 1994. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źródła internetowe (ŹI):

ŹI1 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3964141/psychologia.html

ŹI2 Kozielecki Józef. „Koncepcje Psychologiczne Człowieka” (1997)

http://www.maya-k.republika.pl/kozielecki.html

ŹI3 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3896981/ekologia-czlowieka.htm

ŹI4 Bączkowski Bartłomiej, Gałkowski Paweł (red.). „Komunikacja przez sztukę, komunikacja przez język”. Poznań: UAM 2008, dostępne w: http://www.ztifk.amu.edu.pl/sztukako/sztukako.pdf

ŹI5 Puppel Stanisław, Joanna Puppel. „Gestosfera jako istotny składnik komunikacyjnej przestrzeni publicznej: wstępny zarys problematyki”. http://www.staff.amu.edu.pl/~keko/oikeios_logos_nr4.pdf , 2

ŹI6 Techniki psychologiczne w reklamach; http://samotok.republika.pl/adv/pol/roz_1.htm

ŹI7 Techniki manipulacyjne reklam;

http://www.eioba.pl/a/1kv2/techniki-manipulacji-w-tekstach-rekla1owych

ŹI8 http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/Anna_Zieba_inve16.pdf , 10