Między eksplanacją a eksplikacją – przyczynek do metodologii lingwistyki. Uwagi na marginesie Historii humanistyki Rensa Boda

Main Article Content

Władysław Zabrocki

Abstrakt

Między eksplanacją a eksplikacją – przyczynek do metodologii lingwistyki. Uwagi na marginesie Historii humanistyki Rensa Boda

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zabrocki, W. (2018). Między eksplanacją a eksplikacją – przyczynek do metodologii lingwistyki. Uwagi na marginesie Historii humanistyki Rensa Boda. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (15), 179-185. https://doi.org/10.14746/snp.2015.15.13
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Władysław Zabrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, językoznawca, pracownik Zakładu Logiki Stosowanej, Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Andor, J. 2004. “The master and his performance: an interview with Noam Chomsky”. Intercultural Pragmatics 1.1. 93-111.
 2. Bańczerowski, J., Pogonowski, J. i T. Zgółka. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 3. Batóg, T. 1996. Dwa paradygmaty matematyki. Studium z dziejów i filozofii matematyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 4. Bobrowski, I. 1998. Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Je̜zyka Polskiego PAN.
 5. Bobrowski, I. 1993. Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Je̜zyka Polskiego PAN.
 6. Bod, R. 2005. “Exemplar-based explanation”. W zbiorze: Magnani, L. (red.). Model-based reasoning in science and engineering. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 7. Bod, R. 2013. A new history of the humanities: the search for principles and patterns from antiquity to the present. Oxford: Oxford University Press.
 8. Bogusławski, A. 1986. „O pojęciu wyjaśniania i wyjaśnianiu w lingwistyce”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XL. 45-51.
 9. Dilthey, W. 1883. Einleitung in die Geisteswissenschaften: Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte. Leipzig: Duncker und Humblot.
 10. Hempel, C.G. i P. Oppenheim. 1948. “Studies in the logic of explanation”. Philosophy of Science 15. 135-175.
 11. Itkonen, E. 1978. Grammatical theory and metascience: a critical investigation into the methodological and philosophical foundations of "autonomous" linguistics. Amsterdam: John Benjamins.
 12. Katz, J.J. 1981. Language and other abstract objects. Totowa, N.J: Rowman and Littlefield.
 13. Kmita J. 1973. Wykłady z logiki i metodologii nauk. Warszawa: PWN.
 14. Koerner, K. 1982. “The Schleicherian paradigm in linguistics”. General Linguistics 22.1. 1-39.
 15. Kuhn, T.S. 1962. The structure of scientific revolutions. 1st ed. Chicago: The University of Chicago Press.
 16. Pawłowski, T. 1978. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych. Warszawa: PWN.
 17. Percival, W. 1976. “The applicability of Kuhn's paradigms to the history of linguistics”. Language 52.2. 285-294.
 18. Pinker, S. i R. Jackendoff. 2005. “The faculty of language: what's special about it?”. Cognition 95.2. 201-236.
 19. Salmon, M. 2003. “Causal explanation of behavior”. Philosophy of Science 70.4. 720-738.
 20. Windelband, W. 1904. Geschichte und Naturwissenschaft. Rede zum Antritt des Rektorats der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg, gehalten am 1 mai 1894. Strassburg: J.H. Ed. Heitz Heitz und Mündel.
 21. Zabrocki, W. 2006. Psychologizm i socjologizm w dziejach transformacyjno-generatywnej refleksji nad językiem naturalnym. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 22. Zgółka, T. 1976. O strukturalnym wyjaśnianiu faktów językowych. Warszawa/Poznań: PWN.