Polityka językowa w układzie transgranicznym (Polska, Litwa, Białoruś)
PDF

Jak cytować

Zaniewski, J., Nizhneva, N., Nizhneva-Ksenofontova, N., Ivanauskas, K., & Trancygier-Koczuk, Z. (2018). Polityka językowa w układzie transgranicznym (Polska, Litwa, Białoruś). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 129–147. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.12

Abstrakt

Polityka językowa w układzie transgranicznym (Polska, Litwa, Białoruś)
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.12
PDF

Bibliografia

Balety, E., Candelier, M., Herman-Brennecke, G. i G. Szepe. 1993. Language policies for the twenty-first century. Report for UNESCO. FIPLV, August, 1993.

Candelier, M. 1994. „Les politiques linguistiques dans le monde pour le 21-eme siècle”. Neofilolog 7. 7-15.

Fischer, M. 2001. „Język i polityka. Babylon Europy”. Deutschland 3. 31-32.

Głowacka, B. 2002. „Kilka refleksji na temat wielojęzyczności”. Języki Obce w Szkole 6/2002. 18.

Gnyś, M., Tomczyk-Popińska, E. i M. Żelazowska. 1993. „Organizacja procesu glottodydaktycznego na lektoratach języków obcych w latach 1989-1991 w Polsce”. Przegląd Glottodydaktyczny 12. 57-67.

Mackiewicz, W. 2001. „Język i integracja. Warunek – język”. Deutschland 3. 36.

Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: WAGROS. 203-211.

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008.

Stępniowski, J. 1993. Nauczanie języków obcych. Warszawa: CODN.

Zaniewski, J. 1994. Nauczanie języków obcych w XXI wieku. Białystok: Wydawnictwo ZPDN.

Zaniewski, J. 1994. „Języki obce w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej”. Neofilolog 6.

Zaniewski, J. i B. Zagórska. 2002. „Wielokulturowość a języki obce w zjednoczonej Europie”. W zbiorze: Siek-Piskozub, T. (red.) European year of languages 2001. Poznań: Motivex. 65-68.

Борисова, Л.Н. „Динамика интеллектуального развития взрослых”. W zbiorze: Степановa, В.И. (red.). 1974. Возрастные особенности умственной деятельности взрослых. Ленинград.

Закон Республики Беларусь от 11 июля 2007 г. Статья 5. Языки обучения и воспитания.

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь. 2011. О преподавании иностранных языков в 2011/2012 учебном году от 10 мая 2011 г.

Соловьев, В. 2001. Тайны русской души. Вопросы и ответы. Москва: Русский язык.