Polityka językowa w układzie transgranicznym (Polska, Litwa, Białoruś)

Main Article Content

Jan Zaniewski
Natallia Nizhneva
Nadzeya Nizhneva-Ksenofontova
Karolis Ivanauskas
Zofia Trancygier-Koczuk

Abstrakt

Polityka językowa w układzie transgranicznym (Polska, Litwa, Białoruś)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zaniewski, J., Nizhneva, N., Nizhneva-Ksenofontova, N., Ivanauskas, K., & Trancygier-Koczuk, Z. (2018). Polityka językowa w układzie transgranicznym (Polska, Litwa, Białoruś). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 129-147. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.12
Dział
Językoznawstwo
Biogramy autorów

Jan Zaniewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, rusycysta, kierownikKatedry Glottodydaktyki, Wydział Humanistyczny, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Natallia Nizhneva, Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, akademik Międzynarodowej Akademii Nauk Pedagogicznych w Moskwie, kierownik Katedry Językoznawstwa Angielskiego, Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku

Nadzeya Nizhneva-Ksenofontova, Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku

doktor nauk humanistycznych, wykładowca, Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku

Karolis Ivanauskas, Uniwersytet Techniczny w Kownie

magister, wykładowca, Uniwersytet Techniczny w Kownie

Zofia Trancygier-Koczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

doktor, białorutenistka, językoznawca, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Bibliografia

 1. Balety, E., Candelier, M., Herman-Brennecke, G. i G. Szepe. 1993. Language policies for the twenty-first century. Report for UNESCO. FIPLV, August, 1993.
 2. Candelier, M. 1994. „Les politiques linguistiques dans le monde pour le 21-eme siècle”. Neofilolog 7. 7-15.
 3. Fischer, M. 2001. „Język i polityka. Babylon Europy”. Deutschland 3. 31-32.
 4. Głowacka, B. 2002. „Kilka refleksji na temat wielojęzyczności”. Języki Obce w Szkole 6/2002. 18.
 5. Gnyś, M., Tomczyk-Popińska, E. i M. Żelazowska. 1993. „Organizacja procesu glottodydaktycznego na lektoratach języków obcych w latach 1989-1991 w Polsce”. Przegląd Glottodydaktyczny 12. 57-67.
 6. Mackiewicz, W. 2001. „Język i integracja. Warunek – język”. Deutschland 3. 36.
 7. Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: WAGROS. 203-211.
 8. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008.
 9. Stępniowski, J. 1993. Nauczanie języków obcych. Warszawa: CODN.
 10. Zaniewski, J. 1994. Nauczanie języków obcych w XXI wieku. Białystok: Wydawnictwo ZPDN.
 11. Zaniewski, J. 1994. „Języki obce w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej”. Neofilolog 6.
 12. Zaniewski, J. i B. Zagórska. 2002. „Wielokulturowość a języki obce w zjednoczonej Europie”. W zbiorze: Siek-Piskozub, T. (red.) European year of languages 2001. Poznań: Motivex. 65-68.
 13. Борисова, Л.Н. „Динамика интеллектуального развития взрослых”. W zbiorze: Степановa, В.И. (red.). 1974. Возрастные особенности умственной деятельности взрослых. Ленинград.
 14. Закон Республики Беларусь от 11 июля 2007 г. Статья 5. Языки обучения и воспитания.
 15. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь. 2011. О преподавании иностранных языков в 2011/2012 учебном году от 10 мая 2011 г.
 16. Соловьев, В. 2001. Тайны русской души. Вопросы и ответы. Москва: Русский язык.