Nr 13 (2013)
Opis numeru
Tom XIII jest tomem jubileuszowym w 25-lecie istnienia Wydziału Neofilologii UAM

Strony: tytułowa i redakcyjna

1-4
Strony: tytułowa, redakcyjna, spis treści
PDF

Językoznawstwo

Jolanta Jóźwiak
7-15
Ассоциативные аспекты номинации банковских вкладов в русском языке
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.01
PDF
Jerzy Kaliszan
17-22
Verbal-substantival homography in Russian
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.02
PDF
Marta Koszko
23-35
Pejzaż językowy jako nośnik dziedzictwa kulturowego, na przykładzie miasta Poznania
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.03
PDF
Joanna Kubaszczyk
37-54
Przekład dzieła literackiego jako konkretyzacja
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.04
PDF
Mihaela Lalić
55-65
Kontrastiver Vergleich des deutschen und serbischen Wortbildungssystems im Bereich der zusammengesetzten und suffigierten Personenbezeichnungen
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.05
PDF
Józef Marcinkiewicz
67-75
O kognitywnym rozumieniu interferencji oraz transferu językowego w akwizycji L2
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.06
PDF
Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak
77-84
Teaching FL pronunciation in the globalization era. Does it make sense?
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.07
PDF
Joanna Puppel
85-90
Facework and gestures: a preliminary analysis of the communicative power of human performative non-verbal practices
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.08
PDF
Stanisław Puppel
91-99
A Communication Manifesto (evolving)
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.09
PDF
Czesława Schatte
101-115
Pressehoroskope als Kleintextsorte im deutsch-polnischen Vergleich
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.10
PDF
Jerzy Szałek
117-127
Neologia we współczesnym języku hiszpańskim
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.11
PDF
Jan Zaniewski, Natallia Nizhneva, Nadzeya Nizhneva-Ksenofontova, Karolis Ivanauskas, Zofia Trancygier-Koczuk
129-147
Polityka językowa w układzie transgranicznym (Polska, Litwa, Białoruś)
https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.12
PDF

Noty o autorach

Stanisław Puppel
251-253
Noty o Autorach
PDF