Przekład dzieła literackiego jako konkretyzacja

Main Article Content

Joanna Kubaszczyk

Abstrakt

Przekład dzieła literackiego jako konkretyzacja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kubaszczyk, J. (2018). Przekład dzieła literackiego jako konkretyzacja. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 37-54. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.04
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Joanna Kubaszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, germanistka, językoznawca, pracownik Instytutu Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Balcerzan, E. 2011. Tłumaczenie jako wojna światów. W kręgu translatologii i komparatystyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 2. Barańczak, S. 2004. Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów. Wyd. III, poprawione i znacznie rozszerzone. Kraków: Wydawnictwo a5.
 3. House, J. 1997. Translation quality assessment: a model revisited. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 4. Ingarden, R. 1988. O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Warszawa: PWN.
 5. Jelinek, E. 2005. Die Klavierspielerin. Reinberg bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
 6. Jelinek, E. 2004. Pianistka. Przeł. Ryszard Turczyn. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 7. Koller, W. 2009. „Przekład literacki z perspektywy językoznawstwa. Czynniki warunkujące przekład na przykładzie tekstu Henryka Ibsena”. W zbiorze: Heydel, M. i P. Bukowski. (red.). Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków: Znak. 145-172.
 8. Kozak, J. 2009. Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Nord, C. 2009. „Wprowadzenie do tłumaczenia funkcjonalnego”. W zbiorze: Heydel, M. i P. Bukowski. (red.). Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków: Znak. 175-191.
 10. Ricoeur, P. 2009. „Paradygmat przekładu”. W zbiorze: Heydel, M. i P. Bukowski. (red.). Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków: Znak. 359-370.
 11. Süskind, P. 1985. Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders. Zürich: Diogenes.
 12. Süskind, P. 1996. Pachnidło. Historia pewnego mordercy. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Świat Książki.