Film japoński idzie na wojnę. Ustawa filmowa z 1939 roku i jej wpływ na kinematografię Japonii

Main Article Content

Andrzej Świrkowski
Estera Żeromska

Abstrakt

Film japoński idzie na wojnę. Ustawa filmowa z 1939 roku i jej wpływ na kinematografię Japonii

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świrkowski, A., & Żeromska, E. (2018). Film japoński idzie na wojnę. Ustawa filmowa z 1939 roku i jej wpływ na kinematografię Japonii. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 233-244. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.18
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogramy autorów

Andrzej Świrkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

student drugiego roku studiów magisterskich na specjalności japonistyka w Katedrze Orientalistyki, Wydział Neofilologii, . W latach 2012–2013przebywał na stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji i odbywał staż na tokijskim Uniwersytecie Waseda. W 2013 roku brał udział w dwóch konferencjach (krajowej i zagranicznej), podczasktórych wygłosił referaty na temat filmu japońskiego. Pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Estery Żeromskiej przygotowuje pracę magisterską na temat filmu japońskiego w początkowym okresieokupacji amerykańskiej (1945–1947).

Estera Żeromska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, literaturoznawca, japonistka specjalizująca się w badaniu teatru, literatury i kultury Japonii, kierownik Zakładu Japonistyki oraz kierownik Katedry Orientalistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Duus, P. (red.). 1988. The Cambridge history of Japan. Tom 6. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Fanck, A. 1937. Yushutsu eiga ni tsuite (O filmach eksportowych). Tokio: Zaidan hōjin Dai Nihon Eiga Kyōkai.
 3. Hase Masato. 1998. “Cinemaphobia in Taishō Japan: Zigomar, delinquent boys and somnambulism”. Iconics 4. 87–101.
 4. Hull, D.S. 1969. Film in the Third Reich. A study of the German cinema 1933-1945. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
 5. Kakita Kiyoji. Hyōgen tōsei to no tatakai (Walka o wolność słowa). <http://www.dgj.or.jp/freedom_expression_g/index_4.html>, 01.05.2012.
 6. Katō Michiri. (red.). 2005. Jōyō kokugo binran. Kaiteiban (Kompendium języka japońskiego do codziennego użytku. Wydanie poprawione). Nagoya: Hamajima shoten.
 7. Robertson, P. 1993. Guinnessa księga filmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Satō Tadao. 1996. Nihon eiga shi (Historia filmu japońskiego). Tomy 1-4. Tokio: Iwanami shoten.
 9. Schrieber, K.F. i B. Pfennig. 1937. Doitsu eigahō. Tokio: Dainihon Eiga Kyōkai.
 10. Shinmura Izuru. (red.). 2008. Kōjien. Tokio: Iwanami shoten.
 11. Suwano Tōka. 1939. Hayawakari eigahō kaisetsu (Ustawa filmowa przystępnie objaśniona). Tokio: Dōmei engei tsūshinsha.
 12. Tanaka Jun’ichirō. 1980. Nihon eiga hattatsu shi (Historia rozwoju filmu japońskiego). Tomy 1-5. Tokio: Chūō kōronsha.
 13. Welch, D. 2001. Propaganda and the German cinema 1933–1945. Londyn, Nowy Jork: I. B. Tauris.