Motyw Pigmaliona i koncepcja naomizmu na przykładzie powieści Miłość szaleńca Tanizakiego Jun'ichirō oraz jej adaptacji filmowej

Main Article Content

Nikodem Karolak
Estera Żeromska

Abstrakt

Motyw Pigmaliona i koncepcja naomizmu na przykładzie powieści Miłość szaleńca
Tanizakiego Jun'ichirō oraz jej adaptacji filmowej

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karolak, N., & Żeromska, E. (2018). Motyw Pigmaliona i koncepcja naomizmu na przykładzie powieści Miłość szaleńca Tanizakiego Jun’ichirō oraz jej adaptacji filmowej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 185-201. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.15
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogramy autorów

Nikodem Karolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

student drugiego roku studiów magisterskich na specjalności japonistyka w Katedrze Orientalistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ciągu ostatnich
dwóch lat brał czynny udział w dwóch konferencjach międzynarodowych oraz jednej krajowej. W latach 2011–2012 przebywał na stypendium Ministerstwa Edukacji na Uniwersytecie Utsunomiya.
Jest współautorem rozdziału Globalization and the religious resurgence: a comparative study of Bahrain and Poland w książce: Nault, D.M., Dawei, B., Voulgarakis, E., Paterson, R. i C. A.-M.
Suva. (red.). 2013. Experiencing globalization: religion in contemporary context. Londyn: Anthem Press. Pod kierunkiem prof.
UAM dr hab. Estery Żeromskiej przygotowuje pracę magisterską na temat kina japońskiego oraz awangardy filmowo-teatralnej lat 70. XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Terayamy
Shūjiego (1935–1983)

Estera Żeromska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, literaturoznawca, japonistka specjalizująca się w badaniu teatru, literatury i kultury Japonii, kierownik Zakładu Japonistyki oraz  Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Graves, R. 1968. Mity greckie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 2. Helman, A. 2010. „Portrety filmowe: Pigmalion”. Kino 10. 66-70.
 3. Huang Yiju. 2007. “A man awakened from dreams: rereading the modern girl image in A fool’s love by Tanizaki Jun’ichirō”. Graduate Journal of Asia-Pacific Studies 5(2). 77-87.
 4. Janicki, S. 1982. Film japoński. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 5. Keene, D. 1998. Dawn to the West: Japanese literature of the modern era. Nowy Jork: Columbia University Press.
 6. Keene, D. 2003. Five modern Japanese novelists. Nowy Jork: Columbia University Press.
 7. Loska, K. 2009. Poetyka filmu japońskiego. Kraków: RABID.
 8. Melanowicz, M. 1994. Tanizaki. Japoński most snów. Warszawa: Wilga.
 9. Parandowski, J. 1992. Mitologia. Londyn: Puls.
 10. Reynolds, J. 1999. Pygmalion’s wordplay: the postmodern Shaw. Gainesville, FL: University of Florida Press.
 11. Sharp, J. 2008. Behind the pink curtain. The complete history of Japanese sex cinema. Godalming: FAB Press.
 12. Shaw, B.G. 1977. Pygmalion. Tłum. Florian Sobieniowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 13. Tanizaki Jun’ichirō. 1925. Chijin no ai. Tokio: Shinchōsha.
 14. Tanizaki Jun’ichirō. 1969. Shisei. Tokio: Shinchōsha.
 15. Tanizaki Jun’ichirō. 1972. Niektórzy wolą pokrzywy. Tłum. Mikołaj Melanowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 16. Tanizaki Jun’ichirō. 1985. Tanizaki Jun’ichirō Zuihitsushū. Tokio: Iwanam.