Piękne tancerki, fanatyczne wielbicielki, cierpliwe wychowawczynie – kobiety w barwnym świecie teatru kabuki okresu Edo

Main Article Content

Anna Piechowiak
Estera Żeromska

Abstrakt

Piękne tancerki, fanatyczne wielbicielki, cierpliwe wychowawczynie – kobietyw barwnym świecie teatru kabuki okresu Edo

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piechowiak, A., & Żeromska, E. (2018). Piękne tancerki, fanatyczne wielbicielki, cierpliwe wychowawczynie – kobiety w barwnym świecie teatru kabuki okresu Edo. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 211-231. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.17
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogramy autorów

Anna Piechowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

studentka drugiego roku studiów magisterskich na specjalności japonistyka w Katedrze Orientalistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012–2013 przebywała na stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji w Tokio (Uniwersytet Tōkyō Gakugei). Pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Estery Żeromskiej przygotowuje pracę magisterską na temat życia aktorów japońskiego teatru kabuki od okresu Edo (1603–1869) do dnia dzisiejszego.

Estera Żeromska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, literaturoznawca, japonistka specjalizująca się w badaniu teatru, literatury i kultury Japonii, kierownik Zakładu Japonistyki oraz k Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

  1. Brandon, J. R., Malm, W.P. i D.H. Shively. 1987. Studies in kabuki: its acting, music, and historical context. Honolulu: University of Hawai’i Press.
  2. Campbell, A. i D.S. Noble. (red.). 1993. Japan, an illustrated encyclopedia. T. 1-2. Tokio: Kodansha.
  3. Earle, E. 1974. The kabuki theatre. Honolulu: University of Hawai’i Press.
  4. Henshall, K.G. 1999. Dimensions of Japanese society: gender, margins and mainstream. Londyn: Palgrave Macmillan.
  5. Honda Kinzō. (red.). 1980. Kabuki kanshō nyūmon (Wprowadzenie do oglądania kabuki) Tokio: Dankōsha.
  6. Kotański, W. 1961. Dziesięć tysięcy liści. Antologia literatury japońskiej. Warszawa: PWN.
  7. Melanowicz, M. 1994. Literatura japońska. Tom 1: Od VI do połowy XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Newelska, M. 2011. Piękni, młodzi, kosztowni. Męskie praktyki homoseksualne w Japonii okresu Edo (1600-1868). Warszawa: Wydawnictwo Trio.
  9. Takei Kyōzō. 2003. Edo kabuki to onnatachi (Kabuki z rejonu Edo i kobiety). Tokio: Kadokawa.
  10. Żeromska, E. 2010. Japoński teatr klasyczny. Korzenie i metamorfozy. Tom 2: Kabuki, bunraku. Warszawa: Wydawnictwo Trio.