Przestrzeń jako nośnik tożsamości narodowej w Pielgrzymce mojéj duszy Víctora Balaguera

Main Article Content

Barbara Łuczak

Abstrakt

Przestrzeń jako nośnik tożsamości narodowej w Pielgrzymce mojéj duszy Víctora Balaguera

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łuczak, B. (2018). Przestrzeń jako nośnik tożsamości narodowej w Pielgrzymce mojéj duszy Víctora Balaguera. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (13), 203-210. https://doi.org/10.14746/snp.2013.13.16
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Barbara Łuczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor habilitowany, hispanistka, literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Badia i Margarit, A.M. 1984. Gramàtica històrica catalana. València: Edicions 3 i 4.
 2. Balaguer, V. 1897. Lo romiatge de l’ànima. La romería del alma. Poema original catalán y versión castellana. Barcelona: Tipografia de Lluis Tasso.
 3. Balaguer, V. 1898. „Pielgrzymka mojéj duszy”. Przeł. Regina Szymońska. Ateneum. Pismo naukowe i literackie 2. 201-208.
 4. Kostkiewiczowa, T. 1976. „Sirwent”. W zbiorze: Sławiński, J. (red.). Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 405.
 5. „Kronika”. 1883. Biblioteka Warszawska. Tom 2. 284-286.
 6. Loba, M., Łuczak, B. i A. Gregori. (red.). 2012. „Literatury mniejsze” Europy romańskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 7. Łuczak, B. 2007a. „«Albowiem nie mają tej samej mocy słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inną mowę». O polskim i hiszpańskim przekładzie pewnego katalońskiego poematu”. W zbiorze: Szczęsny, A. i K. Hejwowski. (red.). Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie. Siedlce: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 265-276.
 8. Łuczak, B. 2007b. „Allò que els meus besavis podien saber…: recepció de la literatura catalana a Polònia a cavall dels segles XIX i XX”. W zbiorze: Jornades de catalanística a Praga. Andorra la Vella: Ministeri del Portaveu, Cultura i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra. 108-117.
 9. Łukasik, S. 2006. „Sirventès”. W zbiorze: Gazda, G. i S. Tynecka-Makowska. (red.). Słownik rodzajów i gatunków literackich. Kraków: Universitas. 705-708.
 10. Porębowicz, E. 1951. „Literatura katalońska”. W zbiorze: Porębowicz, E. Studia literackie. Kraków: Wydawnictwo M. Kot. 168-187.
 11. Sawicka, A. 2007. „Listy z Polski w korespondencji JacintaVerdaguera. Kataloński epizod naukowych peregrynacji Edwarda Porębowicza”. Prace Komisji Filologicznej (Polska Akademia Umiejętności). Tom VI. 141- 160.
 12. Sawicki, P. 2007. „Literatura katalońska w polskich encyklopediach powszechnych i podręcznikach literatury”. Studia iberystyczne 6. (Almanach Kataloński. Katalonia-Walencja-Baleary-Andorra). 141-170.
 13. Sawicki, P. 2012. „«Literatury mniejsze» Hiszpanii w podręcznikach i encyklopediach PWN-owskich”. W zbiorze: Loba, M., Łuczak, B. i A. Gregori. (red.). „Literatury mniejsze” Europy romańskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 35-46.
 14. Studia iberystyczne. 2003. Álvarez Lugrís, A., Eminowicz-Jaśkowska, T. i M. Filipowicz-Rudek. (red.). Nr 2. (Almanach Galicyjski). Kraków: Księgarnia Akademicka.