Szyk zdania języka koreańskiego z perspektywy orzeczenia

Main Article Content

Hye-Na Hwang

Abstrakt

Szyk zdania języka koreańskiego z perspektywy orzeczenia

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hwang, H.-N. (2018). Szyk zdania języka koreańskiego z perspektywy orzeczenia. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), 25-38. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.03
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Hye-Na Hwang, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor kontraktowy UAM, profesor wizytujący z ramienia Korea Research Foundation, polonista, językoznawca ogólny, pracownik Instytutu Językoznawstwa UAM

Referencje

 1. Bobran M. (1994), Składnia polska i rosyjska zdania podmiotowo-orzeczeniowego z orzeczeniem czasownikowym. Rzeszów: Wyższa szkoła pedagogiczna.
 2. Chae W. (1986), Gugeo eosuneui yeongu (Szyk w języku koreańskim). Seoul: Tapchulpansa.
 3. 채완 (1986), 국어 어순의 연구. 서울: 탑출판사.
 4. Chae W. (1996), A Functional Investigation of Korean Word Order. Seoul: Seoul National University Institute of Korean Studies. “Seoul Journal of Korean Studies”, vol. 9. 3-25.
 5. Derwojedowa M. (2000), Porządek linearny składników zdania elementarnego w języku polskim. Warszawa: Elipsa.
 6. Greenberg J.H. (1963), Universals of Language. Cambridge / Massachusettes: The M.I.T. Press.
 7. Han G. (1980), Hangugeo gibon munhyeonge gwanhaye (Struktury w języku koreańskim) Seoul: „Yeonse eomunhak”13. 한길 (1980), 한국어 기본문형에 관하여. 서울: 연세어문학13.
 8. Jeong I.S. (1974), Pyojun munbeop. (Gramatyka opisowa) Seoul: Gemongsa. 정인승 (1974), 표준문법. 서울: 계몽사.
 9. Kim H.S. (2000), Hyeondae gugeoeui sahoejeok moseupgwa sseuim (Struktura i funkcje społeczne współczesnego języka koreańskiego). Seoul: Weolin. 김혜숙 (2000), 현대 국어의 사회적 모습과 쓰임. 서울: 월인.
 10. Kim H.S. (2001), Eoneoeui moseup (Język). Seoul: Weolin.
 11. 김혜숙 (2001), 언어의 모습. 서울: 월인.
 12. Kim S.R. (1988), Gugeo eosun yeongu (Szyk wyrazów w języku koreańskim). Seoul: Hansinmunhwasa.
 13. 김승렬 (1988), 국어 어순 연구. 서울: 한신문화사.
 14. Saloni Z., Świdziński M. (ed.) (1998), Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Seo J.S. (1996), Hyeondae gugeomunbeobron (Gramatyka współczesna języka koreańskiego) . Seoul: Hanyangtaehakkyo chulpanweon.
 16. 서정수 (1996), 현대국어문법론. 서울: 한양대학교 출판원.
 17. Świdziński M. (1996), Własności składniowe wypowiedników polskich. Warszawa: Elipsa.