Nr 7 (2005)

Strony: tytułowa i redakcyjna

Spis treści
PDF

Językoznawstwo

Anna Bączkowska
3-13
What is interesting about about? – chaos in spacetime
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.01
PDF
Tomasz Ciszewski
15-23
A reanalysis of the stress pattern in -ary/-ory words
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.02
PDF
Hye-Na Hwang
25-38
Szyk zdania języka koreańskiego z perspektywy orzeczenia
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.03
PDF
Henryk Misterski
39-54
Z zagadnień geminatów w języku rumuńskim
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.04
PDF
Stanisław Puppel, Joanna Puppel
55-95
Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty – język globalny – język sąsiedni na przykładzie triady język polski – język angielski – język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.05
PDF
Czesława Schatte, Christoph Schatte
97-110
Rück- und Gegenfrage als reaktive Frageakte im deutsch-polnischen Vergleich
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.06
PDF
Adam Skibiński
111-115
Język jako narzędzie (auto)kreowania tożsamości
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.07
PDF
Polina Stasińska
117-128
Political correctness, czyli poprawność polityczna w przestrzeni kulturowej i językowym obrazie świata Amerykanów, Polaków i Rosjan
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.08
PDF
Małgorzata Tryuk
129-144
Maszynowe tłumaczenie ustne czyli automatyczne tłumaczenie dialogów w czasie rzeczywistym
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.09
PDF
Anna Urban
145-158
Die Verwendung von Phraseologismen in Feuilletontexten gedacht an deutsch-polnischer Übersetzung
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.10
PDF
Aleksandra Wach
159-179
The exploration of the function of English language songs in vocabulary acquisition: research findings
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.11
PDF
Elżbieta Wąsik
181-193
Sociological pragmatics from a hard-science perspective: a side-note to the conception of human linguistics
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.12
PDF
Zdzisław Wąsik
195-219
Język, języki czy właściwości językowe członków wspólnot komunikatywnych w przedmiocie badań lingwistycznych?
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.13
PDF
Piotr Wierzchoń
221-240
Automatyczne metody ekscerpcji neologizmów, czyli słowotwórstwo faktograficzne
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.14
PDF
Marta Zawacka-Najgeburska
241-262
The role of prosody in mother-infant communication in the first year of life
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.15
PDF
Joanna Zawodniak
263-276
Wpływ czynników poznawczych na rozwój języka dziecka
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.16
PDF
Jerzy Zybert, Stanislav Kavka
277-286
Notes on research into idiomaticity
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.17
PDF