Wpływ czynników poznawczych na rozwój języka dziecka

Main Article Content

Joanna Zawodniak

Abstrakt

Wpływ czynników poznawczych na rozwój języka dziecka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zawodniak, J. (2018). Wpływ czynników poznawczych na rozwój języka dziecka. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), 263-276. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.16
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Joanna Zawodniak, Uniwersytet Zielonogórski

doktor, anglista, językoznawca, starszy wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Bibliografia

 1. Asher, J. J. 2003. Learning Another Language through Actions. Los Gatos, Cal.: Sky Oaks Productions, Inc.
 2. Bertrand, J. et J. L. Frérot. 1967. Frère Jacques– méthode de langage pour enfants. France: B.E.L.C. Hachette.
 3. Cameron, L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Dakowska, M. 2001. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. French Allen, V. 1983. Techniques in Teaching Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
 6. Lewis, M. 1994. The Lexical Approach. London: LTP.
 7. Nunan, D. 1994. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Piaget, J. 1981. Równoważenie struktur poznawczych. Warszawa: PWN.
 9. Puppel, S. 1996. A Concise Guide to Psycholinguistics. Poznań: Wydawnictwo Bene Nati.
 10. Revell, J. and S. Norman. 1998. In Your Hands. NLP in ELT. London: Saffire Press.
 11. Siek–Piskozub, T. 1995. Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 12. Vasta, R., M. M. Haith and S. A. Miller. 1995. Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 13. Vygotsky, L. 1997. Thought and Language. Mass.: MIT Press.
 14. Wadsworth, B. J. 1998. Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 15. Williams, M. and R. L. Burden. 1999. Psychology for Language Teachers. A social constructivist approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Zawodniak, J. 1996. Pat & Rhett. Zielona Góra: Wydawnictwo „WZ”.
 17. Zawodniak, J. 1998. „The role of memory in child vocabulary consolidation and enrichment”. W: Glottodidactica: An International Journal of Applied Linguistics XXVI, 309–321.
 18. Zawodniak, J. 2000. „Nowe spojrzenie na słownictwo w nauczaniu języka obcego dzieci”. W: Neofilolog 19, 68–79.
 19. Zawodniak, J. 2001. „The evaluation of vocabulary–syllabus design for young children learning English as a foreign language”. Niepublikowana praca doktorska. Poznań: UAM.