Wpływ czynników poznawczych na rozwój języka dziecka
PDF

Jak cytować

Zawodniak, J. (2018). Wpływ czynników poznawczych na rozwój języka dziecka. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), 263–276. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.16

Abstrakt

Wpływ czynników poznawczych na rozwój języka dziecka
https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.16
PDF

Bibliografia

Asher, J. J. 2003. Learning Another Language through Actions. Los Gatos, Cal.: Sky Oaks Productions, Inc.

Bertrand, J. et J. L. Frérot. 1967. Frère Jacques– méthode de langage pour enfants. France: B.E.L.C. Hachette.

Cameron, L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.

Dakowska, M. 2001. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

French Allen, V. 1983. Techniques in Teaching Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.

Lewis, M. 1994. The Lexical Approach. London: LTP.

Nunan, D. 1994. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Piaget, J. 1981. Równoważenie struktur poznawczych. Warszawa: PWN.

Puppel, S. 1996. A Concise Guide to Psycholinguistics. Poznań: Wydawnictwo Bene Nati.

Revell, J. and S. Norman. 1998. In Your Hands. NLP in ELT. London: Saffire Press.

Siek–Piskozub, T. 1995. Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Vasta, R., M. M. Haith and S. A. Miller. 1995. Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Vygotsky, L. 1997. Thought and Language. Mass.: MIT Press.

Wadsworth, B. J. 1998. Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Williams, M. and R. L. Burden. 1999. Psychology for Language Teachers. A social constructivist approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Zawodniak, J. 1996. Pat & Rhett. Zielona Góra: Wydawnictwo „WZ”.

Zawodniak, J. 1998. „The role of memory in child vocabulary consolidation and enrichment”. W: Glottodidactica: An International Journal of Applied Linguistics XXVI, 309–321.

Zawodniak, J. 2000. „Nowe spojrzenie na słownictwo w nauczaniu języka obcego dzieci”. W: Neofilolog 19, 68–79.

Zawodniak, J. 2001. „The evaluation of vocabulary–syllabus design for young children learning English as a foreign language”. Niepublikowana praca doktorska. Poznań: UAM.