Political correctness, czyli poprawność polityczna w przestrzeni kulturowej i językowym obrazie świata Amerykanów, Polaków i Rosjan

Main Article Content

Polina Stasińska

Abstrakt

Political correctness, czyli poprawność polityczna w przestrzeni kulturowej i językowym obrazie świata Amerykanów, Polaków i Rosjan

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stasińska, P. (2018). Political correctness, czyli poprawność polityczna w przestrzeni kulturowej i językowym obrazie świata Amerykanów, Polaków i Rosjan. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), 117-128. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.08
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Polina Stasińska, Uniwersytet Zielonogórski

doktor, rusycysta, językoznawca, starszy wykładowca w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Bibliografia

 1. Асеева Ж.В., Лексические средства выражения идеологии политической корректности в сoвременном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Иркутск, 1999.
 2. Болдырева С.И., Болдырева М.В., Политически корректный язык. /в:/ Когнитивно-прагматические аспекты лингвистических исследований. – Калининград, 1999.
 3. Иванова О.И. Политкорректность в России. /в:/ „Вестник Евразии”, 2002, №3.
 4. Киселева Т.В., Коммуникативная корректность в языковой картине мира /в:/ http://www.kcn.ru/tat_ru/science/news/lingv_97/n62.htm
 5. Ларина Т.В. Категория вежливости в английской и русской коммуникативных культурах. Москва, 2003.
 6. Толстая Т. Политическая корректность. /в:/ http://courier-pmr.narod.ru/n_10/w1018.htm.
 7. Шеина И.М., Роль языка в формировании коллективной картины мира. /в:/ Номинация и дискурс. – Рязань, 1999. – С. 127-130.
 8. Bard H., Cerf K. The Official Politically Correct Dictionary and Handbook. – L., 1994.
 9. Holder R.W. The Language of evasion, hypocricy, prudery and deceit, London, 1987.
 10. Political Correctness в теории /в:/ Еженедельные путешествия в мир, который говорит по-английски // http: // www.ora.com/people/staff/sierra/flum/
 11. Rawson H. A Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk, New York, 1981.
 12. R.S. Polityczna poprawność. /w:/ „Poradnik Językowy”, nr 3, 1998.
 13. Ziabicka K. Poglądy to przesądy. /w:/ „Gazeta Wyborcza”, 12.10.1994.