Maszynowe tłumaczenie ustne czyli automatyczne tłumaczenie dialogów w czasie rzeczywistym

Main Article Content

Małgorzata Tryuk

Abstrakt

Maszynowe tłumaczenie ustne czyli automatyczne tłumaczenie dialogóww czasie rzeczywistym

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tryuk, M. (2018). Maszynowe tłumaczenie ustne czyli automatyczne tłumaczenie dialogów w czasie rzeczywistym. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), 129-144. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.09
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Małgorzata Tryuk, Uniwersytet Warszawski

doktor habilitowany, romanista, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Translatoryki Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliografia

 1. Apfelbaum B., Wadensjö C., 1997, „How does Verbmobil Affect Conversation? Discourse Analysis and Machine-supported Translatory Interaction”, in: Hauenschild Ch & Heizmann S. (eds), ss. 93-122.
 2. Barczyńska A., 2000, La désambiguïsation lexicale en TA, niepublikowana praca magisterska ILS UW.
 3. Basztura Cz., 1996, „Założenia modelu głosowego wejścia do systemu komputerowego tłumaczenia w czasie rzeczywistym”, in: Basztura Cz., & Dobrogowska K. (red.), ss. 3-25.
 4. Basztura Cz., & Dobrogowska K. (red.), Podstawowe założenia fonetyczne tłumaczenie różnojęzycznego dialogu w czasie rzeczywistym, PTF, Poznań.
 5. D’allesandro Ch. & Tzoukermann E., (eds), 2001, „Synthèse de la parole à partir du texte”, numéro spécial de „Traitement automatique des langues”, vol. 42, no 1.
 6. Hauenschild Ch & Heizmann S. (eds), 1997, Machine Translation and Translation Theory, Mouton de Gruyter, Berlin, New York.
 7. Jassem W., 1996, „Intonacje rdzenne w dialogu angielskim. Analiza akustyczna i statystyczna”, in: Basztura Cz., & Dobrogowska K. (red.), ss. 85-104.
 8. Jekat S., 1997, „Authomatic Interpreting of Dialogue Acts”, in: Hauenschild Ch & Heizmann S. (eds), ss. 145-55.
 9. Jekat S., Klein A., 1996, „Machine Interpretation. Open Problems and Sole Solutions”, „Interpreting” 1 (1), ss. 7-20.
 10. Kay M., Gawron J.-M., Norwig P., 2000, Verbmobil: A Translation System for Face-to-Face Dialog, Stanford CA, Center for the Study of Language and Information.
 11. Kitano H., 1993, „La traduction de la langue parlée”, in: Clas A. & Bouillon P. (éds.) La traductique : Etudes et recherches de traduction par ordinateur, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, ss. 408-22.
 12. Krauwer S. (ed.) 2000, Spoken Language Translation, special issue of „Machine Translation”, vol. 15, no 2.
 13. LuperFoy S., 1996, „Machine Interpretation of Bilingual Dialogue”, „Interpreting” 1 (2), ss 213-233.
 14. LuperFoy S., 1997, „Discourse Processing for Voice-to-Voice Machine Translation”, in: Hauenschild Ch & Heizmann S. (eds), ss. 223-250.
 15. Moser-Mercer B., 1997, „Process Models in Simultaneous Interpretation”, in: Hauenschild Ch & Heizmann S. (eds), ss. 3-17.
 16. Prahl B., Petzolt S., 1997, „Translation Problems and Translation Strategies Involved in Human and Machine Translation: Empirical Studies”, in : Hauenschild Ch & Heizmann S. (eds), ss. 123-144.
 17. Rayner M., Bouillon P., Carter D., et al. (eds), 2000, Spoken Language Translator, Cambridge.
 18. Seligman M., 2000, „Nine Issues in Speech Translation”, „Machine Translation”, no 1-2, vol. 15, ss. 149-185.
 19. Schmitz B., 1998, Pragmatikbasiertes Maschinelles Dolmetschen, Heidelberg, J. Gross.
 20. Tomokiyo M., 1994, „Transfert de la langue parlée japonais-anglais dans le système de traduction automatique ASURA”, in: Clas A. & Bouillon P. (éds.), TAO-TA: Recherches de pointe et application immédiates. Montréal, Presses de l’Université de Montréal, ss. 149-164.
 21. Wahlster W. (ed.), 2000, Verbmobil: Foundations of Speech-to-Speech Translation, Berlin, Springer.