Ştefan Augustin Doinaş w Polsce

Main Article Content

Zdzisław Hryhorowicz

Abstrakt

Ştefan Augustin Doinaş w Polsce

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hryhorowicz, Z. (2018). Ştefan Augustin Doinaş w Polsce. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), 289-293. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.18
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Zdzisław Hryhorowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, rumunista, literaturoznawca, kierownik Zakładu Rumunistyki w Instytucie Filologii Romańskiej UAM