Sociological pragmatics from a hard-science perspective: a side-note to the conception of human linguistics

Main Article Content

Elżbieta Wąsik

Abstrakt

Sociological pragmatics from a hard-science perspective: a side-note to the conception of human linguistics

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wąsik, E. (2018). Sociological pragmatics from a hard-science perspective: a side-note to the conception of human linguistics. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (7), 181-193. https://doi.org/10.14746/snp.2005.07.12
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Elżbieta Wąsik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor, językoznawca ogólny, adiunkt w Zakładzie Semiotyki Lingwistycznej w Instytucie Filologii Angielskiej UAM

Referencje

 1. Adamska-Sałaciak, Arleta. Language Change in the Works of Kruszewski, Baudouin de Courtenay and Rozwadowski. Poznań: Motivex, 1996.
 2. Antas, Jolanta. O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne [On the lie and lying. A semantic pragmatic-study]. 2nd ed. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1999, 2000.
 3. Austin, John L[angshaw]. How to Do Things with Words. New York: Clarendon Press, 1962.
 4. Bloomfield, Leonard. Language. New York: Holt; [Reprint] Chicago: University of Chicago Press, 1933, 1984.
 5. Bühler, Karl. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena/2nd ed. Stuttgart: Gustav Fischer, 1934, 1965.
 6. Carston, Robyn. Thoughts and Utterances. The Pragmatics of Explicit Communication. Oxford: Blackwell Publishing, 2002.
 7. Cassirer, Ernst. [An Essay on Man: An introduction to the Philosophy of Human Culture, New Haven, Yale University Press; London, H. Milford, Oxford University Press, 1944] Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Trans. Anna Staniewska. 3rd ed. Warszawa: Czytelnik, 1971, 1998.
 8. Deely, John. “Semiotics as a Postmodern Recovery of the Cultural Unconscious.” Sign Systems Studies 28 (2000): 15–48.
 9. DeVito, Joseph A. The Interpersonal Communication Book. New York/Hagerstown/San Francisco/London: Harper & Row, 1976.
 10. Gawroński, Andrzej. « La langue, sa nature et son origin. ». Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1 (1927): 3–93 (Polish trans. “O istocie i rozwoju języka [On the nature and development of language].” Szkice językoznawcze [Linguistic sketches] by Andrzej Gawroński, Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wilno and Zakopane: Gebethner & Wolff, 1928: 1–37).
 11. Grice, H. Paul. “Logic and Conversation.” Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts. Eds. Cole, Peter, and Jerry L. Morgan. New York: Academic Press, 1975: 41–58.
 12. Knapp, Mark L. Nonverbal Communication in Human Interaction. 2nd edition, New York: Holt-Rinehart and Winston, 1978.
 13. Leech, Geoffrrey [Neil]. Principles of Pragmatics. First published: New York: Longman/Seventh impression: London – New York: Longman, 1983, 1990.
 14. Levinson, Stephen C. Pragmatics. Fifteenth printing. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Podsiad, Antoni. Słownik terminów i pojęć filozoficznych [A dictionary of philosophical terms and notions]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000.
 16. Reiter, Norbert. “Die Irrtümer um den Idiolekt.” Incontri Linguistici 11 (1986): 137–151.
 17. Sadock, Jerrold M. Toward a Linguistic Theory of Speech Acts. New York: Academic Press, 1974.
 18. Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Sechehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne & Paris/2nd ed. Paris: Payot, 1916, 1922. (English ed. Course in General Linguistics. Trans. Wade Baskin. New York: Philosophical Library, [1916] 1959; Trans. & annotated by Roy Harris. London: Duckworth, [1916, 1972] 1983.
 19. Schaff, Adam. Wstęp do semantyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960 [Introduction to Semantics. Oxford – New York: Pergamon Press, 1962].
 20. Searle, John R. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
 21. Sokołowska, Olga. A Cognitive Study of Speech Acts. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001.
 22. Sperber, Dan, Deirdre Wilson. Relevance. Communication and Cognition. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 1986, 1995.
 23. Stampe, Dennis W. “Meaning and Truth in the Theory of Speech Acts.” Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts. Eds. Peter Cole and Jerry L. Morgan. New York: Academic Press, 1975: 1–39.
 24. Wąsik, Zdzisław. “The Development of General linguistics in the History of the Language Sciences in Poland. Late 1860s – Late 1960s.” Towards a History of Linguistics in Poland. >From the early beginnings to the end of the twentieth century. Eds. E. F. K. Koerner and Aleksander Szwedek,. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins (Series III – Studies in the History of the Language Sciences. Volume 102), 2001: 3–51.
 25. Yngve, Victor H. >From Grammar to Science. New Foundations for General Linguistics. Amsterdam: Benjamins, 1996.