Korea w kręgu zainteresowań Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Main Article Content

Jerzy Bańczerowski

Abstrakt

Korea w kręgu zainteresowań Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bańczerowski, J. (2018). Korea w kręgu zainteresowań Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (5), 7-22. https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.02
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Jerzy Bańczerowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, językoznawca ogólny, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa UAM, kierownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego w IJ UAM