Nr 5 (2003)

Strony: tytułowa i redakcyjna

Spis treści
PDF

Językoznawstwo

Wiesław Awedyk
3-6
Complex contrastive analysis
PDF
Jerzy Bańczerowski
7-22
Korea w kręgu zainteresowań Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PDF
Marit Christoffersen
23-31
Old Norse subjects in sentence final position – a proper case of markedness?
PDF
Marek Cieszkowski
33-48
Język w służbie idei
PDF
Edward Jacek Gorzelańczyk
49-54
Genetyczne źródła języka
PDF
Jerzy Kaliszan
55-65
О системных связях русского словообразования с грамматикой
PDF
Agnieszka Kamisznikow
67-84
Towards a psycholinguistic understanding of non-verbal behaviour
PDF
Roman Kopytko
85-105
The idea of ‘self’ and modern pragmatics
PDF
Andrzej Narloch
107-112
К вопросу о семантико-синтаксической аналогии в образовании словосочетаний в современном русском языке
PDF
Mikołaj Nkollo
113-128
À propos des fonctions sémantiques et syntaxiques de l’intonation
PDF
Elżbieta Pachocińska
129-143
Językoznawstwo a postmodernizm
PDF
Alicja Pisarska
145-151
Behind opening doors: problems of translation awareness in a linguistically and culturally homogenous Central European society
PDF
Andrzej Pluciński
153-191
Modelowanie zmian cech prozodycznych na potrzeby syntezy mowy
PDF
Karolina Rataj
193-207
Metaphor, emotion and the human brain
PDF
Paweł Rutkowski
209-233
Neuropsychologiczne uwarunkowania składni liczebników głównych
PDF
Alicja Sakaguchi
235-252
Dychotomia „sztuczny” i „naturalny” z perspektywy języka międzynarodowego Esperanto
PDF
Elżbieta Wąsik
253-264
On the idea of an ‘ecological grammar’ of verbal discourse from a humancentered perspective
PDF