Nr 5 (2003)

Strony: tytułowa i redakcyjna

Spis treści
PDF

Językoznawstwo

Wiesław Awedyk
3-6
Complex contrastive analysis
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.01
PDF
Jerzy Bańczerowski
7-22
Korea w kręgu zainteresowań Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.02
PDF
Marit Christoffersen
23-31
Old Norse subjects in sentence final position – a proper case of markedness?
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.03
PDF
Marek Cieszkowski
33-48
Język w służbie idei
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.04
PDF
Edward Jacek Gorzelańczyk
49-54
Genetyczne źródła języka
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.05
PDF
Jerzy Kaliszan
55-65
О системных связях русского словообразования с грамматикой
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.06
PDF
Agnieszka Kamisznikow
67-84
Towards a psycholinguistic understanding of non-verbal behaviour
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.07
PDF
Roman Kopytko
85-105
The idea of ‘self’ and modern pragmatics
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.08
PDF
Andrzej Narloch
107-112
К вопросу о семантико-синтаксической аналогии в образовании словосочетаний в современном русском языке
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.09
PDF
Mikołaj Nkollo
113-128
À propos des fonctions sémantiques et syntaxiques de l’intonation
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.10
PDF
Elżbieta Pachocińska
129-143
Językoznawstwo a postmodernizm
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.11
PDF
Alicja Pisarska
145-151
Behind opening doors: problems of translation awareness in a linguistically and culturally homogenous Central European society
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.12
PDF
Andrzej Pluciński
153-191
Modelowanie zmian cech prozodycznych na potrzeby syntezy mowy
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.13
PDF
Karolina Rataj
193-207
Metaphor, emotion and the human brain
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.14
PDF
Paweł Rutkowski
209-233
Neuropsychologiczne uwarunkowania składni liczebników głównych
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.15
PDF
Alicja Sakaguchi
235-252
Dychotomia „sztuczny” i „naturalny” z perspektywy języka międzynarodowego Esperanto
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.16
PDF
Elżbieta Wąsik
253-264
On the idea of an ‘ecological grammar’ of verbal discourse from a humancentered perspective
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.17
PDF