Modelowanie zmian cech prozodycznych na potrzeby syntezy mowy

Main Article Content

Andrzej Pluciński

Abstrakt

Modelowanie zmian cech prozodycznych na potrzeby syntezy mowy

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pluciński, A. (2018). Modelowanie zmian cech prozodycznych na potrzeby syntezy mowy. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (5), 153-191. https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.13
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Andrzej Pluciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Fonetyki w Instytucie Językoznawstwa UAM