Modelowanie zmian cech prozodycznych na potrzeby syntezy mowy
PDF

Jak cytować

Pluciński, A. (2018). Modelowanie zmian cech prozodycznych na potrzeby syntezy mowy. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (5), 153–191. https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.13

Abstrakt

Modelowanie zmian cech prozodycznych na potrzeby syntezy mowy
https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.13
PDF