Behind opening doors: problems of translation awareness in a linguistically and culturally homogenous Central European society

Main Article Content

Alicja Pisarska

Abstrakt

Behind opening doors: problems of translation awareness in a linguistically and culturally homogenous Central European society

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pisarska, A. (2018). Behind opening doors: problems of translation awareness in a linguistically and culturally homogenous Central European society. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (5), 145-151. https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.12
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Alicja Pisarska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesr, doktor habilitowany, anglista, językoznawca, kierownik Zakładu Studiów nad Przekładem w Instytucie Filologii Angielskiej UAM