List do Henryka II Brunona a Ligurinus Gunthera w kontekście konsekwencji kulturowych i politycznych

Main Article Content

Jan Papiór

Abstrakt

List do Henryka II Brunona a Ligurinus Gunthera w kontekście konsekwencji kulturowych i politycznych

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Papiór, J. (2018). List do Henryka II Brunona a Ligurinus Gunthera w kontekście konsekwencji kulturowych i politycznych. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (5), 297-313. https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.21
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Jan Papiór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, germanista, literaturoznawca i kulturoznawca, kierownik Zakładu Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM