Ускоязычное творчество Болеслава Лесьмяна (опыт иного взгляда)

Main Article Content

Wołodymir N. Wasilienko

Abstrakt

Ускоязычное творчество Болеслава Лесьмяна (опыт иного взгляда)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wasilienko, W. N. (2018). Ускоязычное творчество Болеслава Лесьмяна (опыт иного взгляда). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (5), 315-336. https://doi.org/10.14746/snp.2003.05.22
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Wołodymir N. Wasilienko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor, rusycysta, literaturoznawca, starszy wykładowca kontraktowy w Zakładzie Komparatystyki Literacko-Kulturowej w Instytucie Filologii Rosyjskiej UAM