Akwizycja języka obcego w świetle niektórych czynników związanych z osobowością uczącego się

Main Article Content

Krystyna Janaszek

Abstrakt

Akwizycja języka obcego w świetle niektórych czynników związanych z osobowością uczącego się

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janaszek, K. (2018). Akwizycja języka obcego w świetle niektórych czynników związanych z osobowością uczącego się. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (4), 3-14. https://doi.org/10.14746/snp.2002.04.01
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Krystyna Janaszek, Uniwersytet Szczeciński

doktor habilitowany, rusycysta, językoznawca, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Szczeciński