Nr 4 (2002)

Strony: tytułowa i redakcyjna

Spis treści
PDF

Językoznawstwo

Krystyna Janaszek
3-14
Akwizycja języka obcego w świetle niektórych czynników związanych z osobowością uczącego się
PDF
Barbara Kryk-Kastovsky
15-27
Perlocutions in Early Modern English trial records
PDF
Piotra Łobacz
29-50
Wstępna charakterystyka fonetyczna mowy wybranej grupy dzieci niesłyszących
PDF
Alfred F. Majewicz
51-60
From wax-cylinder phonograph to laser-beam optical players (1): ‘Slaviclanguage’ recordings in Bronisław Piłsudski’s phonographic collection of Ainu folklore
PDF
Beata Mikołajczyk
61-85
Deutschlandbilder in der polnischen EU-Beitrittsdebatte. Über die persuasive Leistung nationaler Heterostereotypen in der politischen Rede
PDF
Henryk Misterski
87-107
Język rumuński a problem terminologii religijno-kościelnej
PDF
Mikołaj Nkollo
109-119
Une affinité vériconditionnelle – le comitatif et la conjonction
PDF
Alicja Pisarska
121-127
Solo czy w duecie: zasadność pracy w parach w eksperymentalnych badaniach nad procesem przekładu
PDF
Alicja Sakaguchi
129-142
Projekt języka ogólnoświatowego („Linguaz Universale”) Rasmusa Kristiana Raska
PDF
Andrzej Sitarski
143-150
O procesach w zasobie leksykalnym współczesnej ruszczyzny (z uwzględnieniem przysłówków)
PDF
Barbara Skowronek
151-156
Einige Bemerkungen zum Fachsprachenunterricht
PDF
Janusz Taborek
157-172
Lokale Verweiswörter des Deutschen und des Polnischen
PDF
Kamila Turewicz
173-182
Zjednoczona Europa Języków Narodowych: rozważania o istocie i wadze relacji język-kultura z perspektywy językoznawcy kognitywnego
PDF
Jerzy Wójcik
183-200
On the phonological structure of Old English s+C sequences
PDF
Jerzy Zybert
201-209
Aspects of classroom language learning behaviour
PDF