Einige Bemerkungen zum Fachsprachenunterricht

Main Article Content

Barbara Skowronek

Abstrakt

Einige Bemerkungen zum Fachsprachenunterricht

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, B. (2018). Einige Bemerkungen zum Fachsprachenunterricht. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (4), 151-156. https://doi.org/10.14746/snp.2002.04.11
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Barbara Skowronek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor, doktor habilitowany, germanista, językoznawca, kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języków Obcych w Katedrze Glottodydaktyki i Translatoryki UAM