Wstępna charakterystyka fonetyczna mowy wybranej grupy dzieci niesłyszących

Main Article Content

Piotra Łobacz

Abstrakt

Wstępna charakterystyka fonetyczna mowy wybranej grupy dzieci niesłyszących

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łobacz, P. (2018). Wstępna charakterystyka fonetyczna mowy wybranej grupy dzieci niesłyszących. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (4), 29-50. https://doi.org/10.14746/snp.2002.04.03
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Piotra Łobacz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor, doktor habilitowany, polonista, językoznawca, kierownik Zakładu Psycholingwistyki w Instytucie Językoznawstwa UAM