Solo czy w duecie: zasadność pracy w parach w eksperymentalnych badaniach nad procesem przekładu

Main Article Content

Alicja Pisarska

Abstrakt

Solo czy w duecie: zasadność pracy w parach w eksperymentalnych badaniach nad procesem przekładu

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pisarska, A. (2018). Solo czy w duecie: zasadność pracy w parach w eksperymentalnych badaniach nad procesem przekładu. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (4), 121-127. https://doi.org/10.14746/snp.2002.04.08
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Alicja Pisarska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor, doktor habilitowany, anglista, językoznawca, kierownik Zakładu Studiów nad Przekładem w Instytucie Filologii Angielskiej UAM