Struktura morfonologiczna werbalnych afiksów fleksyjnych języka rumuńskiego
PDF

Jak cytować

Cychnerski, T. (2018). Struktura morfonologiczna werbalnych afiksów fleksyjnych języka rumuńskiego. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (3), 23–35. https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.02

Abstrakt

Struktura morfonologiczna werbalnych afiksów fleksyjnych języka rumuńskiego
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.02
PDF