Nr 3 (2001)

Strony: tytułowa i redakcyjna

Spis treści
PDF

Językoznawstwo

Adnan Abbas
3-22
The metrical structure of classical Arabic poetry
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.01
PDF
Tomasz Cychnerski
23-35
Struktura morfonologiczna werbalnych afiksów fleksyjnych języka rumuńskiego
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.02
PDF
Edward Jacek Gorzelańczyk
37-55
Pomost pomiędzy nauczaniem materiału leksykalnego a funkcjonowaniem układu nerwowego – model pamięci długotrwałej
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.03
PDF
Elżbieta Górska
57-67
O znaczeniu wyrażeń językowych w ujęciu gramatyki kognitywnej
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.04
PDF
Edmund Gussmann
69-79
Icelandic vowel quantity issues of theory and description
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.05
PDF
Michael Oliver
81-100
Source-text reliance in Polish-English translation
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.06
PDF
Alicja Pisarska
101-107
Sztuka transformacji: o alchemii i przekładzie
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.07
PDF
Michał Remiszewski
109-120
Language attitude research: what, how and why
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.08
PDF
Martin Skjekkeland
121-131
Personality characteristics as a sociolinguistic variable factor
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.09
PDF
Piotr Wierzchoń
133-142
Koncepcja automatyzacji klasyfikacji rzeczownika języka staro-cerkiewnosłowiańskiego w grupy deklinacyjne
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.10
PDF
Marian Wójtowicz
143-149
К вопросу о системной основе глаголицы
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.11
PDF
Jerzy Zybert
151-159
Language learning strategies: some pedagogical implications
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.12
PDF