Testamenty polityczne Hohenzollernów i programowanie stosunku do Polski

Main Article Content

Jan Papiór

Abstrakt

Testamenty polityczne Hohenzollernów i programowanie stosunku do Polski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Papiór, J. (2018). Testamenty polityczne Hohenzollernów i programowanie stosunku do Polski. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (3), 201-220. https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.16
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Jan Papiór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, germanista, literaturoznawca, kierownik Zakładu Kultury Krajów Niemieckiego ObszaruJęzykowego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM