Słowo-teatr bycie we wspólnocie. Uwagi o monodramie „Jak zjadłem psa” Jewgienija Griszkowca (Centrum dramaturgii. Teatr Polski w Poznaniu, styczeń 2001 roku)

Main Article Content

Halina Chałacińska-Wiertelak

Abstrakt

Słowo-teatr bycie we wspólnocie. Uwagi o monodramie „Jak zjadłem psa” Jewgienija Griszkowca (Centrum dramaturgii. Teatr Polski w Poznaniu, styczeń 2001 roku)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chałacińska-Wiertelak, H. (2018). Słowo-teatr bycie we wspólnocie. Uwagi o monodramie „Jak zjadłem psa” Jewgienija Griszkowca (Centrum dramaturgii. Teatr Polski w Poznaniu, styczeń 2001 roku). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (3), 163-170. https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.13
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Halina Chałacińska-Wiertelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor nadzwyczajny UAM, doktor habilitowany, rusycysta, literaturoznawca, kierownik Zakładu Komparatystyki Wschodniosłowiańskiej w Instytucie Filologii Rosyjskiej UAM