Icelandic vowel quantity issues of theory and description

Main Article Content

Edmund Gussmann

Abstrakt

Icelandic vowel quantity issues of theory and description

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gussmann, E. (2018). Icelandic vowel quantity issues of theory and description. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (3), 69-79. https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.05
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Edmund Gussmann, Uniwersytet Gdański

profesor zwyczajny, anglista, językoznawca, pracownik Instytutu Anglistyki UG oraz profesor kontraktowy w Katedrze Skandynawistyki i Bałtologii UAM