Koncepcja automatyzacji klasyfikacji rzeczownika języka staro-cerkiewnosłowiańskiego w grupy deklinacyjne

Main Article Content

Piotr Wierzchoń

Abstrakt

Koncepcja automatyzacji klasyfikacji rzeczownika języka staro-cerkiewnosłowiańskiego w grupy deklinacyjne

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wierzchoń, P. (2018). Koncepcja automatyzacji klasyfikacji rzeczownika języka staro-cerkiewnosłowiańskiego w grupy deklinacyjne. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (3), 133-142. https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.10
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Piotr Wierzchoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor, polonista, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego Instytutu Językoznawstwa UAM