Koncepcja automatyzacji klasyfikacji rzeczownika języka staro-cerkiewnosłowiańskiego w grupy deklinacyjne
PDF

Jak cytować

Wierzchoń, P. (2018). Koncepcja automatyzacji klasyfikacji rzeczownika języka staro-cerkiewnosłowiańskiego w grupy deklinacyjne. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (3), 133–142. https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.10

Abstrakt

Koncepcja automatyzacji klasyfikacji rzeczownika języka staro-cerkiewnosłowiańskiego w grupy deklinacyjne
https://doi.org/10.14746/snp.2001.03.10
PDF