Is linguistic semantics axiomatically tangible? (A tentative approach)

Main Article Content

Jerzy Bańczerowski

Abstrakt

Is linguistic semantics axiomatically tangible? (A tentative approach)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bańczerowski, J. (2018). Is linguistic semantics axiomatically tangible? (A tentative approach). Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), 3-26. https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.01
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Jerzy Bańczerowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, językoznawca, dyrektor Instytutu Lingwistyki UAM, kierownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego IL UAM