Nr 2 (2000)

Strony: tytułowa i redakcyjna

Spis treści
PDF

Językoznawstwo

Jerzy Bańczerowski
3-26
Is linguistic semantics axiomatically tangible? (A tentative approach)
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.01
PDF
Robert Bielecki
27-47
Diateesin ongelmistosta suomen kielessä
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.02
PDF
Grażyna Demenko
49-64
Prozodia w systemach dialogowych XXI wieku
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.03
PDF
Agnieszka Kamisznikow
65-94
Psycholinguistic implications for successful communication: The case of face-to-face dyadic interaction
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.04
PDF
Joanna Kubaszczyk
95-113
Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny: Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.05
PDF
Wolfgang Pauels
115-125
Lexical deficiencies and strategies. A necessary focus in EFL teaching based on an analysis of learner communications
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.06
PDF
Genowefa Sadalska
127-140
Om denominala particip i svenskan
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.07
PDF
Alicja Sakaguchi
141-161
Tworzenie międzynarodowych języków pomocniczych na tle rozwoju językoznawstwa ogólnego
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.08
PDF
Halina Święczkowska
163-171
Językowy fundament 3-go świata Poppera
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.09
PDF
Grażyna Vetulani
173-190
Zasady budowy hasła słownikowego dla kolokacji werbo-nominalnych
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.10
PDF
Jerzy Zybert
191-199
Uzdolnienia do nauki języka obcego – mit czy rzeczywistość?
https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.11
PDF