Lexical deficiencies and strategies. A necessary focus in EFL teaching based on an analysis of learner communications

Main Article Content

Wolfgang Pauels

Abstrakt

Lexical deficiencies and strategies. A necessary focus in EFL teaching based on an analysis of learner communications

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pauels, W. (2018). Lexical deficiencies and strategies. A necessary focus in EFL teaching based on an analysis of learner communications. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), 115-125. https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.06
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Wolfgang Pauels, Uniwersytet w Bonn

profesor, anglista, językoznawca, profesor Uniwersytetu w Bonn (RFN), specjalizuje się w badaniach nad nauczaniem i uczeniem się języków obcych (SLA, EFL)