Friedrich II. Realismus seiner utopischen Vision des polnischen Konföderatenkrieges

Main Article Content

Jan Papiór

Abstrakt

Friedrich II. Realismus seiner utopischen Vision des polnischen Konföderatenkrieges

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Papiór, J. (2018). Friedrich II. Realismus seiner utopischen Vision des polnischen Konföderatenkrieges. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), 229-243. https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.14
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Jan Papiór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, germanista, literaturoznawca, kierownik Zakładu Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM