Językowy fundament 3-go świata Poppera

Main Article Content

Halina Święczkowska

Abstrakt

Językowy fundament 3-go świata Poppera

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Święczkowska, H. (2018). Językowy fundament 3-go świata Poppera. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (2), 163-171. https://doi.org/10.14746/snp.2000.02.09
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Halina Święczkowska, Uniwersytet w Białymstoku

doktor habilitowany, językoznawca, profesor nadzwyczajny w Katedrze Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku